School LOGO
網頁選項導航

  |   VIETNAMESE

Location and Traffic Information

 

Traffic information description

 

Traffic information description:

一、Take a Bus:

1. Taipei Main Station:247、287 to MRT Xihu.

2. Dazhi:21、28、222、247、256、267、286、287、902、R2、BR16、B7 to MRT Xihu.

3. Shilin:620、646、902 to MRT Xihu.

4. Taipei City Hall:B7、B26 to MRT Xihu ,  B27 to Xihu junior high school.

5. KUO-KUANG MOTOR TRANSPORTATION:Keelung--Shipai line (NTCN) to Xihu junior high school.

 

二、Take the Metro  transfer to Bus:

1. Wenhu Line:To Xihu Station (EXIT NO. 1) (walk 8 minutes).

2. Tamsui-Xinyi Line:To Yuanshan  Station transfer to Bus R2、21、247、287 Shuttle bus.

3. Songshan-Xindian Line:To Nanjing Fuxing Station transfer for  Wenhu Line  to  Xihu.

4. Zhonghe-Xinlu Line:To Minquan W.Rd  transfer to Bus 21 to MRT Xihu.

5. Bannan Line:To Zhongxiao Fuxing transfer for Wenhu Line  to  Xihu.

 

三、By Car:

Get off at Binjiang Interchange via Zhongshan Expressway, go along Binjiang Street to Dazhi Bridge, turn right to Bei'an Road and Neihu Road, turn left at Huanshan intersection and go straight to the school, or get off at Tiding Interchange and turn inside In the direction of the Neihu, turn right at the intersection of Jihu and take Huanshan Road and go straight to the school.