Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

GIỚI THIỆU PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)

 1. Tầm nhìn tương lai của phòng nghiên cứu và phát triển
  Để phát huy bản sắc của nhà trường và tạo ra ưu thế cạnh canh, các đơn vị hành chính, giáo dục đều nỗ lực hết sức vì mục tiêu khiến nhà trường trở thành một trường đại học kỹ thuật ưu tú có khả năng tiến bước mạnh mẽ. Chức năng của phòng nghiên cứu và phát triển là thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp - chính quyền và nhà trường, tác thành quan hệ giao lưu giáo dục quốc tế, quảng bá nghiên cứu trù tình chung trong học thuật, hoạch định phân phối khoản trợ cấp kinh phí giáo dục, phối hợp và phụ đạo những hạng mục có lien quan đến kế hoạch hướng nghiệp cho sinh viên…đồng
  thời định vị và phát triển đóng vai trò tổng hợp các nguồn lực trong nhà trường và là cánh cửa liên kết các mối quan hệ giữa trong và ngoài trường, dưới đây là sự giới thiệu của các cơ cấu tổ chức :
  【Trung tâm phát triển hướng nghiệp】
  Giới thiệu đơn vị :
  Trường chúng tôi lệ thuộc thể hệ giáo dục phát triển hướng nghiệp nội ứng
  của trung tâm đào tạo kỹ thuật chuyên ngành, nên đã chú ý tới việc lấy mục tiêu phụ đạo sinh viên theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường nghiệp giới,  tăng thêm sức cạnh tranh cho mỗi cá nhân, chú trọng định hướng nghề nghiệp ; trọng tâm công tác được phân như sau :
  •Nâng cao khả năng chuyên môn : Bao gồm không định kỳ tổ chức những buổi diễn thuyết có tính chất mới nhất trong việc tuyên truyền thi lấy chứng chỉ chuyên nghiệp và sự phát triển của sản xuất công nghiệp .
  phối hợp giữa các môn trong khoa hoặc thi bù các khóa trình môn học thuộc trung tâm giáo dục . nhất định phải trang bị cho sinh viên kỹ năng phẩm chất chuyên nghiệp cao trong việc rèn luyện hàng ngày.
  • Phụ đạo kỹ năng tìm việc làm : Bao gồm kỹ năng viết Sơ yếu lý lịch, kỹ năng trả lời phỏng vấn, khả năng diễn đạt và những yêu cầu về phong cách ngoại hình…
  • Truyền đạt cho sinh viên những lý luận về môi trường công việc cũng như quan niệm trong cả cuộc đời học tập : Bao gồm hình thành và nuôi dưỡng tinh thần hết mình vì công việc, thói quen làm việc vui vẻ, tích cực học tập, khiến cho các sinh viên khi ra xã hội không chỉ được khẳng định về mặt năng lực chuyên môn, mà còn được khen ngợi về mặt tu dưỡng cá nhân.
  • Phục vụ sinh viên trong trường : Bao gồm hỗ trợ lập website cho hội sinh viên trong nhà trường và các dữ liệu cho sinh viên, phối hợp tổ chức các nghiệp vụ thường kỳ giữa hội sinh viên và nhà trường, đồng thời cũng là cầu nối
  liên kết chặt chẽ cho sự giao tiếp giữa sinh viên và nhà trường.
  •Học trình đào tạo việc làm : Để tăng cường khả năng tìm việc của sinh viên, được sự trợ cấp của cục dạy nghề mang tên “Dự án đào tạo tìm việc làm và khóa học chuyên sâu”, các khoa trong trường với tổ hợp 21 môn học, không chỉ mời các giảng viên ưu tú với những kinh nghiệm phong phú đến giảng dạy cho sinh viên, mà còn liên tục tổ chức các cuộc tham quan mật thiết vớI
  Các doanh nghiệp, với mục đích nhằm tăng thêm cơ hội tìm việc làm cho sinh viên.
  • Các nghiệp vụ thường lệ khác : Bao gồm các hạng mục có liên quan đến
  việc kiểm định các kỳ thi được đăng ký theo đoàn thể và các thông báo tuyển
  dụng, tư vấn việc làm và phục vụ sinh viên trong trường…
  Phân tích tình hình hiện tại :
  Lấy năm 2008 làm chủ đề thảo luận,tổ chức các nghiệp vụ chủ yếu gồm có:
  • Bộ phận nâng cao năng lực chuyên môn,hạch toán gồm có :
  • Hoạt động phục vụ nội trú tại trường của các nhà doanh nghiệp.
  • Các hoạt động liên quan đến ngành sản xuất công nghiệp mới – Diến thuyết  phân phối vật trong ngành sản xuất công nghiệp.
  • “Kui Hua Bao Dian” – Diễn thuyết của các nhà doanh nghiệp (4 buổi, chọn
  mời các chủ quản trong ngành sản xuất công nghiệp đến trường diễn
  giảng trình bày,đồng thời chia sẻ những điều tâm đắc trong công việc).
  • Hội thảo nghiên cứu quốc tế hóa việc làm (mời chủ quản công ty thương
  nghiệp nước ngoài đến trường diễn thuyết,đồng thời giới thiệu thực trạng thị trường việc làm quốc tế).
  • Diễn thuyết tư vấn huấn luyện phụ đạo (gồm 10 buổi,phối hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp của các khoa, mời các nhà kinh doanh có liên quan đến
  Ngành sản xuất công nghiệp hoặc sinh viên trong trường đến diễn giảng các lĩnh vực có liên quan đến ngành nghề chuyên môn).
  • Diễn thuyết về ngành sản xuất công nghiệp và hướng nghiệp
  Bộ phận phụ đạo kỹ năng tìm việc làm, hạch toán bao gồm :
  • Viết sơ yếu lý lịch và thi diễn thuyết bằng tiếng Trung/Anh.
  • Rạp chiếu phim hướng nghiệp (gồm 4 buổi , thông qua quá trình thưởng thức sau khi đón xem,sinh viên có thể thảo luận với nhau về các trọng điểm trong hoạch định hướng nghiệp).
  • Phối hợp giữa tổ chức diễn thuyết với sự thể nghiệm trong môi trường công việc RICH của hội phụ đạo thanh niên, nhằm cung cấp cho sinh viên các thông tin về việc làm thêm như (kỹ năng xin việc, an toàn trong khi làm
  việc…)
  • Liên kết với Trung tâm đào tạo mở rộng của trường để tổ chức triển lãm các hoạt động đổi
  việc làm (vào cuối tháng 12) : không chỉ cung cấp cơ hội chuyển đổi công việc cho sinh viên trong trường, mà còn cung cấp cơ hội cho cả dân chúng trong cộng đồng, tái sưu tầm công việc .
  • Tổ chức hoạt động tuyển dụng tại trường (vào giữa tháng 5) : hoạt động tuyển dụng được tổ chức vào thứ bảy, nhằm vào các sinh viên sắp tốt nghiệp của trường ; mời các doanh nghiệp của nhiều ngành nghề đến trường, khiến các bạn sinh viên không chỉ có cơ hội phỏng vấn việc làm ngay tại hiện trường, mà còn có cơ hội tìm hiểu các điều kiện tuyển dụng của những doanh nghiệp đó.

  • Phối hợp chính phủ phát động chính sách thi lấy chứng chỉ : thực hiện các công việc liên quan đến đoàn thể đăng ký thi chứng chỉ, đồng thời tự thiết lập điểm thi, tổ chức trắc nghiệm TQC , lập giải thưởng khích lệ, nhằm cổ động các bạn sinh viên trong thời kỳ học tập có thể thi lấy nhiều chứng chỉ chuyên môn hơn, gia tăng năng lực cạnh tranh khi tìm việc làm sau này.
  • Phối hợp với chính sách đẩy mạnh chương trình đào tạo chứng chỉ của chính
  phủ, tổ chức các tiết mục theo dõi quá trình học tập cũng như quá trình
  chuẩn bị bài tập của các sinh viên đăng ký theo đoàn thể , tự thiết lập địa
  điểm thi,tổ chức hoạt động trắc nghiệmTQC ,đồng thời thiết lập hệ thống
  khenthưởng khuyến khích ,đông viên sinh viên trong thời gian học tập có thể
  thi lấy nhiều loại chứng chỉ ,như vậy sẽ tăng thêm sức cạnh tranh cho mình
  hơn trong quá trình tìm việc làm.
  Phối hợp với các học trình tìm việc làm,tiến hành tổ chức các khóa trình tìm việc
  Làm cho những sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa này, và đã được cục dạy nghề
  phát huy chương “Đơn vị đào tạo ưu tú năm học 2003”.
  • Là trường đảm nhận cương vị kết nối “Trung tâm tài nguyên tổ 1 khu vực Đài
  Bắc về phát triển hướng nghiệp tại các trường đại học cao đẳng của Ủy ban phụ
  đạo thanh niên thuộc Viện hành chính”, hỗ trợ liên hệ nghiệp vụ giữa Ủy ban phụ
  đạo thanh niên và các trường, cũng như thu xếp các hoạt động liên quan tới
  công tác.
  Hướng phát triển trong tương lai :
  Nuôi dưỡng khả chuyên môn cho sinh viên là phải dựa vào sự cố gắng nỗ
  lực của các khoa, các đơn vị giảng dạy. Trung tâm phát triển hướng nghiệp ngoài việc tích cực nâng cao và đổi mới sang tạo các trọng điểm công việc của mình ra, thì cũng cần có thái độ chủ động tích cực phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo mở rộng, trung tâm phụ đạo sinh viên và các đơn vị liên quan, nhằm tăng thêm sức cạnh tranh toàn diện cho những người trong trường Minh Đức.
  【Tổ quảng bá giáo dục】
  Giới thiệu đơn vị :
  Tổ chúng tôi thực hiện các công việc liên quan đến làm đơn xin, phê chuẩn chi và kiểm soát khoản tiền thưởng, trợ cấp của bộ giáo dục ; từ đó tổ chức nâng cao động năng nghiên cứu của giáo sư,đồng thời khích lệ czác giảng viên đã định ra những quy tắc cũng như phương pháp có liên quan tới bộ phận
  nghiên cứu vv….
  • Xác minh kiểm soát và báo cáo các khoản chi tiêu cũng như tiền thưởng trợ cấp của bộ giáo dục .
  • Điền và tổng hợp bảng dữ liệu cơ bản của nhà trường
  • Phối hợp các đơn vị trong trường hoàn thành việc điền dữ liệu có liên quan, và tổng hợp báo cáo theo chỉ thị trong năm của Bộ giáo dục.
  • Khoản tiền thưởng và vốn trợ cấp chi cho trường.
  ◦Đưa ra thông tin trong hội nghị nhóm chuyên trách, nhằm định ra mức tiêu chuẩn đề xuất khoản chi cho trang thiết bị trong năm của các đơn vị.
  ◦Tổng hợp nhu cầu của các đơn vị, phối hợp phòng kế toán và phòng tổng vụ tiến hành quản lý dự toán, đồng thời hỗ trợ xử lý khoản trợ cấp giáo dục dành cho duy tu hệ thống kế toán của trường.
  ◦Tổng hợp tình trạng chấp hành của các đơn vị, đồng thời lập danh mục xác minh thực thi.
  • Khoản thưởng, trợ cấp trong chi tiêu thường kỳ .
  ◦Định ra hoạt động học tập và nghiên cứu của giảng viên trong năm, phát biểu tác phẩm, cải tiến phương pháp dạy học,phối hợp tiêu chuẩn thuộc bộ phận nghiên cứu của giảng viên trong trường.
  ◦Tổng hợp các dữ liệu kiểm tra chi tiêu của đơn vị quảng bá giáo dục và phòng nhân sự, đồng thời lập danh mục xác minh thực chi.
  ◦Phụ trách tổ chức các công việc liên quan đến chuyến thăm thường kỳ hàng năm của Ban quản lý khoa học thuộc Bộ giáo dục ủy quyền, đến trường kiểm tra việc liên quan đến tình trạng sử dụng khoản trợ cấp giáo dục của Bộ.
  ◦phụ trách bộ phận xin cấp phương án nghiên cứu ,sác tác tác phẩm,cải tiến quá trình giảng dạy,và quá trình nghiên cứu của các giảng viên trong
  trường.
  ◦Trước khi họp hội nghị đánh giá giảng dạy, phụ trách tổng hợp các trường
  hợp và mọi quá trình nghiên cứu của giảng viên trong các khoa, cải tiến
  phương hướng dạy, các văn kiện xin nghiên cứu của giảng viên ; đồng thời tiến hành thẩm tra , phê chuẩn ,xác minh các khoản chi tiêu, thanh toán, vào sổ đối với những gì có liên quan đến việc xin phương án và đã được thông qua.
  • Cung cấp thông tin xin trợ cấp của các đơn vị khác, nhằm giúp cho nhà trường có được nhiều nguồn tài nguyên hơn để phục vụ cho công tác nghiên cứu.
  • Sửa đổi quy định và sự giao tiếp nhịp nhàng với các đơn vị , sao cho nguồn tài nguyên này được phân phối và sử dụng một cách có hiệu quả hơn .
  • Xin cấp, tổng hợp và xác định các dự án có liên quan đến sự nghiên cứu phát triển của các đơn vị chính phủ và sự trợ cấp xin văn kiện (như dự án nâng cao kế hoạch giáo dục cơ bản ở trường Đại học, dự án xây dựng không gian sáng tạo trong vườn trường).
  • Hỗ trợ các mảng nghiệp vụ thuộc phòng nghiên cứu và phát triển, thực hiện các công việc do chủ quản giao phó.
  Phân tích tình hình hiện tại :
  Tổ giáo dục hiện có 1 tổ trưởng, 1 nhân viên, phụ trách tất cả các việc cóliên quan tới nghiệp vụ,thành quả cụ thể gồm có như sau :
  • Bắt đầu từ năm 2001,bộ báo cáo tiến hành kiểm tra ,xác minh các việc có
  liên quan đến sự trợ ,cấp quản lý,giáo dục, đồng thời phụ trách các công việc
  liên quan đến chuyến thăm của Ban quản lý khoa học (được sự ủy quyền Bộ
  giáo dục), đến trường kiểm tra tình trạng sử dụng khoản trợ cấp giáo dục của
  Bộ trong năm 2008.
  • Tiến hành tổ chức sự nghiên cứu học tập của giảng viên trong trường ,
  sự sáng tác, cải tiến các phương án xin giảng dạy , và năm 2007 đã hoàn
  thành mọi sửa đổi và công bố những quy định liên quan đến các khoản
  thưởng,khoản trợ cấp nghiên cứu ,học tập chuyên sâu của giảng viên .(đạt
  được sự yêu cầu trong kiến nghị về điều chỉnh chế độ như sau : lấy học
  bổng làm sự đãi ngộ tốt , đồng thời nâng cao kim ngạch trợ cấp,động viên
  giảng viên sáng tác các hạng mục cùng với sự thăng bậc,giữ lại các giảng
  viên ưu tú .trợ cấp cho dự án xin nghiên cứu vẫn chưa được ủy ban khoa học
  quốc gia thông qua ; trả lương cao để tiếp tục ký hợp đồng với các giáo sư
  thực có tài năng chuyên môn,từ đó nhờ họ dẫn dắt, đảm nhiệm cương vị lãnh đạo các học trình triệu tập người đào tạo nghiên cứu, giúp nhà trường trong khu công nghệ Nộ Hồ có được không gian hợp tác phát triển một cách rộng lớn hơn giữa ngành công nghiệp, chính phủ, học viện và giới nghiên cứu trong khu công nghệ Nội Hồ).
  • Xin cấp các loại văn kiện có liên quan đến các đơn vị của chính phủ hoặc bộ phận phát triển nghiên cứu,làm đơn xin trợ cấp cho ,tống hợp và xá minh các khoản chi tiêu,đồng thời hỗ trợ công tác hành chính cho hội nghị công bố thành quả nghiên cứu.
  • Tiến hành các công việc liên quan đến cuộc thi chế tạo chuyên đề của sinh
  viên các trường đại học - cao đẳng kỹ thuật toàn quốc, nhằm tăng thêm số
  lượng sinh viên tham gia đoạt giải thưởng.
  Hướng phát triển trong tương lai :
  Để tổng hợp một cách chắc chắn mục tiêu giáo dục trong việc đào tạo kỹ
  năng ngành nghề khoa học kỹ thuật ,Tổ nghiên cứu và phát triển đã tập
  trung toàn bộ sức lực để tổng hợp các nguồn tài nguyên trong nhà trường ,
  hướng phát triển tương lai như sau :
  • Tiếp tục tổ chức các hội thảo và diễn thuyết nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu, hy vọng có thể tăng thêm kỹ năng nghiên cứu thực tế và kỹ thuật viết báo cáo của giảng viên.
  • Tổng hợp các nguồn tài nguyên trong nhà trường, thiết lập đội ngũ nghiên cứu, nâng cao khả năng phục vụ nghiên cứu các đề án và trình độ giảng dạy của giảng viên trong trường.
  • Nỗ lực theo hướng nghiên cứu kế hoạch dự án có tính tổng hợp, tích cực khích lệ giảng viên tham gia nghiên cứu, hi vọng nâng cao kiện số nghiên cứu của nhà trường, để có thể đạt được mục tiêu trở thành trường đại học kỹ thuật ưu tú.
  • Phối hợp với chiến lược phát triển tổng thể của nhà trường, từng bước sửa đổi quy định và phương pháp về các hạng mục trợ cấp khen thưởng giảng viên trong học tập nghiên cứu, hi vọng sẽ có hiệu quả hơn trong việc khích lệgiảng viên tham gia nghiên cứu ,đồng thời phát động sự học tập và sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất với nhà trường.
  【Tổ hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường】
  Giới thiệu đơn vị :
  Tổ hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất trong nhà trường là cánh cửa liên hệ giữa các doanh nghiệp với nhà trường, phụ trách các công việc liên quan đến nghiên cứu, giao lưu thực tập và phục vụ kỹ thuật của trường, hỗ trợ các đơn vị giảng dạy đáp ứng nhu cầu “Phối hợp với sự phát triển khoa học và kinh tế của quốc gia,sự kiện toàn về thể hệ giáo dục ngành nghề”. Đào tạo nên những nhân tài có năng lực và kinh nghiệm thực tế xuất sắc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ,quản lý thương mại, ngôn ngữ, quản lý kỹ thuật phù hợp  cho nhu cầu xây dựng đất nước ; hưởng ứng chính những chỉ thị của chính phủ“Nhanh chóng đẩy mạnh nâng cấp tốc độ của ngành sản xuất trong
  nước đồg thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề khoa học nước ta ”.
  Hướng phát triển trong tương lai :
  Vì sự chắc chắn trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục của ngành khoa học
  và sự phối hợp với nhà trường để trường sẽ trở thành một trường Đại Học
  khoa học kỹ thuật ưu tú, chúng tôi đề ra trọng tâm phát triển tương lai như sau:
  • Tổng hợp các nguồn tài nguyên trong , tạo nên môi trường hợp tác và nghiên cứu lý tưởng.
  • Lập kho dữ liệu chuyên môn của giảng viên toàn trường, hỗ trợ thành lập đội ngũ giảng viên nghiên cứu, nhằm mở rộng và tạo sự thuận lợi cho việc tiến hành xây dựng nền giáo dục hợp tác giữa các dự án trong kế hoạch nghiên cứu của nhà trường và các doanh nghiệp sản xuất.
  • Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa các doanh nghiệp trong khu công nghệ Nội Hồ cùng với khu công nghiệp phần mềm Nam Cảng , tìm hiểu đặc tính
  của ngành sản xuất và nhu cầu phục vụ, từng bước thiết lập các mối quan hệ hợp tác, để có thể tiến đến và nâng cao nội hàm hợp tác.
  • Tích cực quảng bá các dự án có liên quan đến các kế hoạch giao lưu hợp tác trong ngành sản xuất công nghiệp, khích lệ động viên bước lên
  Lĩnh vực nghiên cứu theo mô hình tổng hợp, hỗ trợ kế hoạch nghiên cứu phát triển bản sắc trọng tâm của nhà trường.
  •Xây dựng diễn đàn giao lưu tốt đẹp giữa doanh nghiệp sản xuất với nhà trường, khích lệ giảng viên tham gia nghiên cứu các chuyên đề kinh doanh
  tư nhân, các kế hoạch trong phục vụ kỹ thuật và sự xây dựng giáo dục hợp
  tác , nâng cao kinh nghiệm thực tế.
  • Khích lệ và đẩy mạnh sự phân hưởng trong thành quả nghiên cứu, để các thành quả học tập , nghiên cứu của trường được áp dụng vào thực tiễn, và
  có thể cống hiến cho xã hội.
  • Tích cực thực hiện các chuyên đề có kinh phí của chính phủ,đồng thời hỗ trợ Sự phát triển bản sắc của trường, cùng với các dự án hợp tác giữa chính
  Quyền và nhà trường.
  • Khích lệ giảng viên xin cấp kế hoạch nghiên cứu chuyên đề của hội khoa học quốc gia, hỗ trợ các thủ tục hành chính liên quan đến việc xin trợ cấp khen thưởng trong quá trình nghiên cứu.
  • Khích lệ các đơn vị trong trường xin kế hoạch nghiên cứu của Bộ giáo dục, hỗ trợ các thủ tục hành chính có liên quan đến việc xin trợ cấp khen thưởng
  Trong quá trình nghiên cứu.
  • Thực hiện các công việc liên quan đến việc xin các chuyên đề trong nội bộ nhà trường, đồng thời định kỳ tổ chức các hội thảo phát biểu thành quả cũng như chia sẻ tâm đắc kinh nghiệm với mọi người.
  • Xây dựng và quảng bá các kế hoạch dự án nghiên cứu hợp tác giữa doanh
  nghiệp sản xuất – nhà trường – chính quyền, đồng thời lập hồ sơ và thống kê các dữ liệu liên quan.
  • Hỗ trợ phối hợp xây dựng nền giáo dục hợp tác, hoặc thực hiện xin các
  chuyên án cho giảng viên học tại chức,cùng với những việc có liên quan tới
  các hội thảo.
  • Tích cực mở rộng mối quan hệ giao lưu đối với các đối tượng trong ngành giáo dục, thực hiện đầy đủ ,chắc chắn chức năng thông hành của sinh viên trong quá trình thực tập ,đồng thời phát triển những bản sắc độc đáo trong xây dựng nền giáo dục hợp tác của nhà trường.
  • Hỗ trợ các đơn vị giảng dạy trong trường quảng bá chứng chỉ chuyên nghiêp, thiết lập kỹ năng chuyên môn đặc sắc của sinh viên trong trường .
  • Tích cực quảng bá giao lưu và tham quan mô hình giáo dục hai bờ( nền giáo dục giữa 2 nước), tiến đến ký kết xây dựng mối quan hệ để trở thành trường anh em bằng hữu của nhau, hoặc cùng nhau hợp tác về mặt học thuật.
  • Phát động các hoạt động giao lưu quốc tế hóa của nhà trường, hỗ trợ cho sinh viên có đủ năng lực bước vào vũ đài quốc tế.
  【Trung tâm giao lưu quốc tế】
  Giới thiệu đơn vị :
  Trung tâm chúng tôi với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh quốc tế của toàn trường, đã tích cực xúc tiến các hoạt động có liên quan tới nghiệp vụ quốc tế, như: ký kết liên kết đào tạo, chế độ học kép , trao đổi sinh viên/giảng viên, tổ chức hội thảo nghiên cứu và học tập cùng với các cuộc thi… v.v.đồng thời ký kết các hiệp định hợp tác giao lưu với rất nhiều trường Đại Học nước ngoài.Vì sự chắc chắn ,cụ thể trong quá trình giao lưu với học thuật quốc tế,Từ năm 2007 bắt đầu phát động kế hoạch trao đổi sinh viên và giảng viên trong các trường liên kết, đẩy mạnh giao lưu và hợp tác giáo dục quốc tế, động viên sinh viên đi du học nước ngoài để học lấy bằng đại học kép, đồng thời động viên sinh viên và giảng viên toàn trường tham gia các hoạt động thăm hỏi và giao lưu quốc tế trong thời gian ngắn .
  Phân tích tình hình hiện nay :
  • Mở rộng thị trường quốc tế, ký hợp đồng hợp tác.
  • Cung cấp thông tin du học nước ngoài, khích lệ sinh viên tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế trong thời gian ngắn .
  • Lựa chọn các sinh viên đại học năm thứ 3, 4 có thành tích xuất sắc để đưa đi du học ở nước ngoài.
  • Phối hợp và xử lý các việc có liên quan đến sự nhập học của sinh viên nước ngoài.
  • Tiếp đón khách nước ngoài, và sự thăm hỏi của các trường quốc tế.
  • Tổ chức hội thảo quốc tế, và diễn thuyết trong thời gian ngắn .
  Triển vọng trong tương lai :
  • Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nước thuộc khu vực Đông Nam Á : Nhật Bản, Hàn Quốc…vv
  • Củng cố mối quan hệ tốt đẹp với những trường hiện có, đồng thời tiếp tục tiến hành việc trao đổi sinh viên,và trao đổi giảng viên.
  • Tích cự tham gia và tổ chức các hội thảo quốc tế, hội thảo nghiên cứu ,học
  tập của sinh viên và giảng viên trong thời gian ngắn, nâng cao sự giao lưu
  giữa mặt học thuật của nhà trường và quốc tế.
  • Tăng mạnh mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc tế và nhà trường, thường cho sinh viên và giảng viên đi kiến tập tại các doanh nghiệp nước ngoài một cách đầy đủ và chắc chắn.
  • Khích lệ sinh viên đăng ký thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ.


RUEI-SHAN LU
TEL:+886-2-2658-5801#2400
E-Mail :rslu@takming.edu.tw

 

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.