Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

PHÒNG NHÂN SỰ

 1. Cơ cấu tổ chức :

Gồm 1 chủ nhiệm phòng, 2 tổ viên, 1 sinh viên vừa học vừa làm.

 1. Hạng mục công việc :
  1. Bao quát công việc nghiên cứu phát triển nghiệp vụ và chế độ tổ chức của phòng nhân sự.
  2. Tuyển dụng giảng viên công nhân viên chức trong nhà trường: bình xếp bậc lương,chế độ

đãi ngộ, hưu trí, thôi việc ,thủ tục có liên quan đến việc trợ cấp về mặt vật chất,và các vấn đề liên quan khác .

  1. Làm các thủ tục liên quan đến phúc lợi của giảng viên cũng như công nhân viên chức trong

nhà trường như: bảo hiểm, công tác,và ngày nghỉ.

  1. Làm các thủ tục có liên quan đến việc tiến tu ,nâng cao trình độ cấp bậc của giảng viên.
  2. Các công việc liên quan đến việc đào tạo, tiến tu nâng cao trình độ, nghiên cứu, thực tập và

sự thưởng phạt của viên chức trong nhà trường.

 1. Số lượng giảng viên và viên chức hiện nay của nhà trường :

Năm học 2010 :
Trong số 246 giảng viên chuyên nhiệm, có 181 người có bằng Tiến sỹ, 123 người có bằng thạc sỹ ,trong đó có19 người hiện đang học lên Tiến sỹ.

Học vị/Chức vụ

Giáo sư

Phó giáo sư

Trợ lý giáo sư

Giảng viên

Chức vụ khác

Tổng cộng

Chuyện nhiệm

Số người

14

71

73

88

2
(Cán bộ viên chức giáo dục)

248

Tiến sỹ

9

48

59

2

0

118

Thạc sỹ

4

21

14

84

0

123

Học sỹ

1

2

0

1

0

4

Chức vụkhác

0

0

0

1

2

3

Kiêm nhiệm

Số người

3

7

28

166

0

204

Tiến sỹ

1

3

22

4

0

30

Thạc sỹ

1

4

5

159

0

169

Học sỹ

1

0

1

2

0

4

Chức vụkhác

0

0

0

1

0

1

Nhân viên hành chính
Năm học 2010 :

Chức vụ

Viên chức

Nhân viên kỹ thuật, nhân viên tạp vụ.

Nhân viên hợp đồng

Tổng cộng

Số người

80

10

31

121

 


LI-JYUAN GU
TEL:+886-2-2658-580#2620
E-Mail
chuan@takming.edu.tw

 

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.