Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

GIỚI THIỆU PHÒNG GIÁO VỤ NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

Tổ nghiệp vụ tổng hợp mới được Phòng giáo vụ thành lập vào năm 2007, tổ gồm có 1 tổ trưởng, 2 tổ viên, phụ trách các công việc dưới đây :

 • Thiết kế, in ấn và thông báo quy chế tuyển sinh.
 • Triệu tập hội nghị ủy ban tuyển sinh.
 • Phê chuẩn kinh phí tuyển sinh .
 • Tổng hợp phân các quy tắc tuyển sinh thuộc hệ cử nhân kỹ thuật năm

thứ 4 của các khoa.

 • Thống kê phân tích đường dây tuyển sinh và nguồn gốc của

những sinh viên đã nhập học.

 • Quản chế tổng số lượng cũng như điều chỉnh và tăng thêm nghiệp vụ

của viện ,khoa, lớp.

 • Tiến hành các việc liên quan đến nghiệp vụ tuyển sinh nhập học hệ

cử nhân 4 năm.

 • Tiến hành các việc liên quan đến nghiệp vụ tiến cử xét để lựa chọn

tuyển sinh nhập học hệ cử nhân 4 năm.

 • Tiến hành các việc liên quan đến xét và thẩm định sự ưu tiên tuyển

sinh hệ cử nhân kỹ thuật 4 năm.

 • Tiến hành các nghiệp vụ tuyển sinh trong kế hoạch đào tạo kép .
 • Tiến hành các nghiệp vụ liên quan đến tuyển sinh nhập học của sinh

viên quốc tế.

 • Tiến hành các việc liên quan đến xét tuyển nhập học của hệ thạc sỹ.
 • Tiến hành các việc liên quan đến thi tuyển nhập học của hệ thạc sỹ và

thạc sỹ tại chức.

 • Tiến hành các nghiệp vụ liên quan đến thi tuyển sinh chuyển trường,

 chuyển khoa.

 • lập các quy trình in ấn xuất bản và bài tập của trường.
 • Thiết lập sách lược liên minh với các trường trung học phổ thông và

trung học chuyên nghiệp.

 • Tham dự các hội thảo triển lãm định hướng học tập của các trường

trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp.

 • Tiếp đón đoàn đại biểu của các trường trung học phổ thông, trung học

chuyên nghiệp đến trường tham quan.

 • In ấn các tài liệu tuyên truyền tuyển sinh.


SHU-FEN HUANG
TEL:+886-2-2658-5801#2120
E-Mail :shufen@takming.edu.tw

 

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.