Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

PHÒNG TỔNG VỤ

Tổ văn thư

 1. Quản lý xuất nhập (lưu và nhận) các tài liệu và thư điện tử chính thức trong toàn trường.
 2. Hỗ trợ cho các hội nghị của nhà trường.
 3. Cung cấp các dịch vụ đóng dấu bằng con dấu chính thức của trường.
 4. Lưu trữ toàn bộ các tài liệu chính thức của nhà trường.

Tổ tài vụ

Phụ trách các công việc thu chi ngân sách của toàn trường, bao gồm các dự án cơ bản như : chuyển khoản phụ cấp lương, tiền dạy tính theo giờ, và các loại chuyển khoản khác ; cất giữ bảo quản các loại hóa đơn khấu trừ và biên lai gửi tiền, vàng ; kiểm tra tài khoản hiện hành tại ngân hàng.

Tổ thu mua

 1. Điều hành và kiểm tra đấu thầu công khai đối với tài sản và cơ sở dịch vụ.
 2. Chịu trách nhiệm xin ngân sách trước để chi trả cho các đơn hàng mua ngoài.
 3. Chịu trách nhiệm mua sắm các trang thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ cho các khoa…
 4. Chi và kiểm tra các khoản liên quan đến những dự án nghiên cứu của NSC.
 5. Thực hiện các hạng mục mua sắm quy mô lớn được tài trợ bởi MOE.
 6. Mời thầu, ký hợp đồng và xúc tiến đặt hàng sao cho phù hợp với các quy định, chính sách, đồng thời hướng dẫn hiện hành những điều luật liên quan.
 7. Giải trình các điều luật liên quan đến thu mua do chính phủ quy định.
 8. Chịu trách nhiệm đánh giá các công trình xây dựng của trường.
 9. Chịu trách nhiệm ghi chép lưu trữ các dữ liệu đặt hàng.

Tổ Quản lý tổng vụ, kiến thiết và bảo quản tài sản

Chịu trách nhiệm đối với tất cả các công việc kinh doanh trong toàn trường, bao gồm  các công việc cơ bản : giao dịch tài chính, chuyển các khoản thu chi, duy trì cảnh quan và bảo vệ môi trường sạch đẹp trong trường, quản lý điều hành phương tiện, địa điểm và các công việc liên quan của những hoạt động
có quy mô lớn.
Chịu trách nhiệm đối với các công việc như xây mới, bảo trì, sửa chữa các công trình xây dựng, điện nước, viễn thông trong toàn trường. Các công việc cơ bản gồm : giám sát và điều hành tất cả các công trình thầu : xây mới, mở rộng và sửa chữa , công trình điện nước, viễn thông , bảo trì thiết bị điều hòa…
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ động sản và bất động sản của trường, các công việc cơ bản bao gồm : Quản lý đăng ký đất đai, phòng học, thiết bị ; nhập và lưu ký các thiết bị văn phòng, thu xếp và quản lý ký túc xá.


JHENG-SIAN SYU
TEL:+886-2-2658-580#2300
E-Mail
jeffhsu@takming.edu.tw

 

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.