Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ TẦM NHÌN TƯƠNG LAI CỦA PHÒNG GIÁO VỤ

1. Giới thiệu
Từ năm 2007, phòng giáo vụ sáp nhập nghiệp vụ của Tổ phục vụ giảng dạy và Tổ đăng ký hợp lại thành Tổ hành chính giáo vụ,tổ này có trách nhiệm thực hiện các công việc về quản lý dữ liệu sinh viên, thành tích, tốt nghiệp và thi cử, chọn môn học, phụ đạo chứng chỉ cho sinh viên, và các việc liên quan đến công tác giảng dạy của giảng viên ;Tổ nghiệp vụ tổng hợp tiến hành các công việc tổng hợp liên quan đến tuyển sinh kết hợp và tuyển sinh độc lập của các lớp học ban ngày, tham gia các hội thảo định hướng học tập của các trường trung học phổ thông/trung học chuyên nghiệp, tiếp đón đoàn đại biểu của các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp đến tham quan, thiết kế các tư liệu ,in ấn phẩm tuyên truyền tuyển sinh, thiết kế sách lược liên minh với các trường trung học chuyên nghiệp, lập các quy trình in ấn xuất bản của nhà trường và các việc khác ; ngoài ra còn phối hợp quảng bá nghiệp vụ với những nguồn giảng dạy của Các trung tâm thuộc khu vực Đài Bắc, thiết lập Trung tâm có nguồn tài nguyên giảng dạy mới, tổ chức giảng dạy theo chế độ liên trường, tiến hành kiểm soát và nâng cao chất lượng giảng dạy, đề xuất -thực hiện và điều hành quản lý các dự án liên quan của Bộ giáo dục cũng như thực hiệc các việc khác ; đồng thời bộ phận này còn có một ủy viên chuyên trách của phòng giáo vụ, phụ trách trợ giúp trưởng phòng trong công tác quy hoạch các mảng nghiệp vụ.
Hiện phòng giáo vụ có 14 thành viên gồm : 1 trưởng phòng thiết kế giáo vụ, 1 ủy viên chuyên trách, 1 tổ trưởng và 6 tổ viên tổ hành chính giáo vụ, tổ nghiệp vụ tổng hợp có 1 tổ trưởng và 2 tổ viên, Trung tâm tài nguyên giảng dạy có 1 chủ nhiệm và 1 nhân viên .
2.  Mục tiêu nghiệp vụ :
Phòng giáo vụ của trường chúng tôi với tinh thần quản lý giáo dục nghiêm ngặt, chú trọng đẩy mạnh công tác hành chính trong giáo dục, gồm 6 mục tiêu phụ trách nghiệp vụ chính sau đây :

 1. Quy hoạch điều chỉnh tổng hợp chế độ phân lớp và các khoa.
 2. Kiểm điểm, tổng hợp, sửa đổi các chế độ quy tắc giáo vụ.
 3. Phát động, phụ đạo và thực thi các công việc liên quan đến chứng chỉ trong toàn trường.
 4. Phát động và thực thi đánh giá chế độ giảng dạy và kiểm soát chất lượng giảng dạy.
 5. Giám sát và tchấp hành nghiệp vụ tuyển sinh.
 6. Quảng bá và cung cấp nguồn lực cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ, phụ đạo.

3.  Nét đặc sắc :
Phòng giáo vụ phấn đấu sáng tạo những nét đặc sắc sau đây :

 1. Tự động vi tính hóa toàn diện, tăng mạnh tinh thần đồng nhân quyết sách của các thành viên, nâng cao chất lượng công việc.
 2. Tăng cường tuyên truyền thông tin phụ đạo, hỗ trợ những sinh viên khó thích ứng với hoàn cảnh để họ có thể cải thiện thành tích học tập.
 3. Đáh giá bình xét chế độ giảng dạy cũng như các cơ chế quản lý đặc biệt một cách chắc chắn xác thực, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.
 4. Cải thiện môi trường học tập, phát động bổ trợ chương trình bổ trợ giảng dạy qua mạng, nâng sức cạnh tranh của toàn trường .
 5. Định hướng quy hoạch chương trình giáo dục mang bản sắc riêng, thực thi cơ chế quản lý chất lượng giáo dục, tạo sức cạnh tranh cho nhà trường và sinh viên.

4.  Mục tiêu phát triển trung và dài hạn :

  1. Phát động toàn diện bản vị chương trình thực thi của trường.
  2. Phát động thực hiện các hạng mục chương trình đạo tạo.
  3. Phát động theo dõi và cải thiện chất lượng dạy học.
  4. Từng bước phát động điện tử hóa đào tạo, giảng dạy qua mạng và đào tạo từ xa.
  5. Phát động quảng bá tuyển sinh hệ thạc sỹ và các ngành nghiệp vụ khác.
  6. Định kỳ kiểm thảo sách lược điều chỉnh các khoa, hệ và lớp đào tạo.
  7. Phát động tính bằng cấp chứng chỉ trong toàn trường đồng thời theo dõi kiểm thảo các kết quả đạt được.
  8. Định ra các sách lược quảng cáo tuyển sinh.

5.  Tầm nhìn trong tương tai :

Phòng giáo vụ với mục tiêu “Làm hậu cần vững chắc cho sự chi viện, nâng cao chất lượng phục vụ” , chú trọng đẩy mạnh hiệu quả của công tác hành chính, hy vọng có thể hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng quản lý hành chính trong qua trình giảng dạy.

 

SHAO-SIAN PAN
TEL:+886-2-2658-580#2111~2116、#2121~212、2#2131
E-mail:jcpan@takming.edu.tw

 

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.