Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC MỞ RỘNG

Địa điểm của trường chúng tôi được đặt tại Nội Hồ (NeiHu) – đây là khu vực có tiềm lực phát triển nhất của thành phố Đài Bắc ; với vị trí địa lý chiếm ưu thế ưu việt, với điều kiện đời sống sinh hoạt kiện toàn và mạng lưới giao thông thuận lợi, là địa điểm tốt nhất cho sự phát triển nền giáo dục của trường Đức Minh . Bởi vậy, Trung tâm giáo dục mở rộng từ khi thành lập đến nay, đã nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất và người dân trong khu vực, đồng thời còn quan sát và nắm bắt kịp thời những xu hướng phát triển của các ngành nghề sản xuất cũng như nhu cầu thị trường,để từ đó thiết lập lên các khóa học và đào tạo ngày càng thêm đa dạng ,phong phú hơn, ban phụ trách chuyên tổ chức các khóa giáo dục đào tạo cộng đồng dành cho người đã thành niên, đồng thời cũng thiết lập các chương trình giáo dục đào tạo mở ,giáo dục đào tạo tại chức,và giáo dục đào tạo chuyên môn…
Trung tâm chúng tôi duy trì mục tiêu giáo dục cao nhất của nhà trường
đó là :「Đào tạo ra những nhân lực có trình độ chuyên môn cho đất nước, cung cấp các chuyên gia thương mại tinh anh cho doanh nghiệp」, lấy sự tăng thêm kỹ năng làm việc,và sự kiện toàn của tổ chức xã hội làm mục tiêu , trường chúng tôi đã được các cơ quan nhà nước như Bộ giáo dục, Ủy ban lao động, Chính phủ huyện/thị… vv. ủy quyền tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn. Chúng tôi theo đuổi sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, cung cấp cho học viên những dịch vụ trong nền giáo dục đào tạo với chất lượng cao nhất, tạo ra nguồn nhân lực dồi dào , liên tục không dứt cho sự phát triển và chuyển đổi tiếp nối các ngành nghề kinh doanh của đất nước . đồng thời, tích cực nâng cao chất và lượng của nền giáo dục mở rộng, tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa doanh nghiệp sản xuất với chính quyền và nhà trường.
Trung tâm chúng tôi còn tăng cường mạnh mẽ sự liên hệ quốc tế, tận dụng nguồn tài nguyên tương quan giữa các khoa trong trường để tích cực đẩy mạnh sự giao lưu thiết thực về ngôn ngữ đối với các nước Nhật, Hàn, Âu Mỹ .vì lợi ích của học viên ;đã tận dụng nguồn lực từ bên ngoài nhà trường để quảng bá dịch vụ chất lượng cao, tạo bước tiến mới trong việc nâng cao hiệu quả tổng hợp của các nguồn lực.
Phạm vi trọng tâm nghiệp vụ của trung tâm như sau :

  1. Trước tình trạng Đài loan dần trở thành một nước có dân số già, chúng tôi đã tận dụng nguồn nhân lực và vật lực phong phú của trường đại học để tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp với lớp người cao tuổi, nhằm đạt đến mục đích học tập suốt đời của người dân.
  2. Mở các lớp học có thể đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm, thiết lập cơ chế đào tạo nắm bắt đúng nhu cầu thực tế của học viên.
  3. Kết hợp với các doanh nghiệp, mời các giảng viên danh tiếng trong ngành đến giảng dạy các kỹ năng thực tế, nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho học viên trong quá trình tìm việc làm,đồng thời hỗ trợ những người thất nghiệp tìm được việc làm trong thị trường.
  4. Coi trọng quan điểm học để sáng tạo nghề, học để làm việc,nhằm nâng cao giá trị thực tế của bằng cấp và chứng chỉ của học viên , để từ đó có thể tạo ưu thế và kỹ năng cho học viên khi tìm việc làm.
  5. Chú trọng đào bản sắc riêng của các khoa trong trường, tăng cường mạnh mẽ các kinh nghiệm làm việc thực tiễn, giúp học viên sau khi rời khỏi nhà trường còn có thể nạp thêm kiến thức, tăng thêm kỹ năng làm việc, hi vọng có thể đem lại sự bồi đắp một cách đầy đủ cho nền giáo dục.


YANG WANG
TEL:+886-2-2658-5801#2667
FAX:02-87516986
E-Mail :TMED@takming.edu.tw
TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.