Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

President
 
03
 
04
 

05

 

 

Ly lịch của thầy hiệu trưởng Từ Thủ Đức

Chuyên ngành

  • Quản ly tài chính quốc tế, Đầu Tư, Ngân Hàng Đầu Tư

Trình độ học vấn

  • Tiến sĩ chuyên ngành Quản ly tài chính tại Đại học Alabama- Mỹ 08/1984-07/1988
  • Thạc sĩ Chuyên ngành Quản ly công nghiệp tại Đại học Quốc Lập Thành Công - Đài Loan 08/1979-07/1981
  • Cử nhân Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp tại Đại học Chia Phong -Đài Loan 08/1973-07/1977

Kinh nghiệm làm việc

  • Giáo sư,chủ nhiệm trung tâm đào tạo trường Đại Học Trung Sơn 1988/08-2010/12
  • Giáo Sư Chủ Nhiệm Trung Tâm Ươm Tạo trường Đại Học Trung Sơn 1988/08-2004/07
  • Phó giáo sư trường Đại Học Trung Sơn 1988/08-1993/07
  • Giáo sư trường Đại Học Trung Sơn 1994/07 đến nay
  • Giáo Sư Chủ Nhiệm Khoa trường Đại Học Trung Sơn 1994/08-2000/07
  • Giáo Sư, Phó Chủ Nhiệm Viện Quản Lý 2000/08 tới 2003/07

 


TEL:+886-2-2658-5801
E-Mail:dshyu@takming.edu.tw

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.