Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

NHẬN THỨC - GIÁO DỤC THƯỜNG THỨC

Trung tâm giáo dục thường thức Trường Đại học tài chính và khoa học kỹ thuật Đức Minh biên soạn.
Quan điểm quy hoạch giáo dục thường thức

Giáo dục thường thức là một loại hình “Giáo dục toàn diện”, thiết lập tính chủ thể của con người và đồng thời thông qua tính khách thể của môi trường để có thể hỗ trợ cho tính chủ thể trong quan hệcủa nền giáo dục , đây cũng chính là một loại hình giáo dục “Làm thức tỉnh con người”.
Với quan niệm “Không chỉ đào tạo tri thức chuyên môn, mà còn cần phải đào tạo giáo dục một thái độ và phẩm cách tốt”, hưởng ứng mục tiêu “Giảng dạy sáng tạo, học tập hăng say” của đất nước, công tác giáo dục thường thức của trường chúng tôi lấy chủ đề“Phát huy tinh thần hiếu học” làm nội dung chủ yếu, lấy sinh viên làm gốc , tích giữ
nền học thức đa dạng, truyền đạt tri thức lý luận đạo đức tư tưởng và cách đối nhân xử thế của con người, với mục đích là hoàn thành một nền giáo dục “Toàn diện” .Hy vọng thông qua các môn học thường thức ,để có thể bồi dưỡng cho sinh viên có được phẩm cách đạo đức tốt,tạo cho mình có cách nhìn đúng đắn,có sinh mệnh tâm tình phong phú , có năng lực phán đoán độc lập và có tầm nhìn rộng lớn ; sao cho mỗi sinh viên được đào tạo từ trường chúng tôi ra đều trở thành những con người có cả tài và đức.


Sơ đồ cơ cấu chương trình giáo dục thường thức

takming

 


Thiết kế chương trình giảng dạy giáo dục thường thức

Trong thế kỷ 21, nền văn minh nhân loại tiến bộ từng ngày, khoa học phát triển
một cách nhanh chóng, kiến thức không ngừng được đổi mới, biến hóa với tốc độ vũ bão. Đối mặt với tình trạng này, hiệu trưởng cũ của trường đại học Stanford là Donald Kennedy đã từng nói : “Chu kỳ sống của kỹ thuật chuyên môn ngày càng rút ngắn ; vì vậy đối với sinh viên, năng lực tư duy, phân tích và tổng hợp kỹ thuật càng được duy
trì lâu dài hơn . Sinh viên càng cần phải tăng mạnh khả năng bồi dưỡng kiến thức về lịch sử văn hóa và phát triển xã hội ; những tố chất này sẽ giúp họ tìm được chỗ đứng của mình trong điều kiện và môi trường làm việc mới”.Quy nạp lại lời nói của hiệu trưởng Donald Kennedy, chúng ta có thể thấy được 2 trọng điểm : Một là cần tăng
thêm khả năng tư duy,cũng như năng lực phân tích và tổng hợp của sinh viên ; hai là cần bồi dưỡng tố chất về mặt xã hội và nhân văn cho sinh viên. Đây chính là phương hướng nỗ lực của nền giáo dục thường thức trong nước hiện nay,và cũng là những quan điểm cơ bản trong quá trình thiết kế chương trình giáo dục thường thức của trường chúng tôi.


Chương trình giáo dục thường thức của trường được quy hoạch thành 2 chủ đề lớn :
I. Chương trình giáo dục phẩm cách :
1. Luân lý và lễ nghi (bắt buộc phải học 4 học phần) : gồm 2 môn là “Hiếu kinh” và “Lễ nghi trong cuộc sống”, trong đó “Hiếu kinh ” là môn cơ bản trong giáo dục phẩm cách, nội hóa đạo đức của trường , đồng thời thông qua “Lễ nghi trong cuộc sống” làm thao tác học tập trong thực tế, để từ đó thể hiện ra sự có giáo dục.
2. Học tập phục vụ : (1), (2) (1 học phần bắt buộc phải học trong 4 tiết) : Thông qua sự thiết kế chương trình môn học của cơ cấu phục vụ tình nguyện và cơ cấu phục vụ,
có thể giúp sinh viên nhận thức và thể nghiệm được những điều thực tế, biết cách ý thức và đối xử với mọi người trong cuộc sống.
3. Tố chất công dân và phẩm cách (bắt buộc học 2 học phần) : Thông qua việc giải thích phân tích những đặc tính phẩm cách có ảnh hưởng đến sự thành bại trong đời người, và những tố chất cần thiết của người công dân hiện đại, qua những ví dụ tham quan học hỏi thực tế và sự thể nghiệm thực tiễn, giúp cho sinh viên có được tố chất phẩm cách công dân tốt.

II. Khóa trình giáo dục cơ bản:
1. Lịch sử và văn hóa (bắt buộc học 2 học phần): Thông qua các bài học quan trọng về xã hội từ cổ chí kim, trang bị cho sinh viên các kiến thức đa dạng, năng lực phân tích và khă năng phán đoán mọi vấn đề, để rồi từ đó có thể nuôi dưỡng sự tham dự, quan tâm đến xã hội, có tinh thần dũng cảm trong việc đảm đương trách nhiệm của xã hội.
2. Tự nhiên và Kỹ thuật (bắt buộc học 2 học phần) : Dẫn dắt sinh viên tìm hiểu các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kỹ thuật và môi trường…, đẩy mạnh khoa học ứng dụng thực tế và ứng dụng liên ngành, giúp sinh viên có ý thức và trân trọng mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.
3. Kiến thức về tâm lý và sinh mệnh (bắt buộc học 2 học phần) : Bồi dưỡng cho sinh viên tâm lý khỏe mạnh và có thái độ sống tích cực.
4. Văn học, triết học và nghệ thuật (bắt buộc học 2 học phần) : Thông qua các bài học nhân văn, khiến sinh viên nhận thức được quá trình tiến triển và diện mạo của các nền văn minh nhân loại, từ đó mở rộng giới hạn đời sống, nâng cao tính thiện mỹ, tăng thêm khả năng diễn đạt, để tu luyện và hướng đến một nhân cách cao nhã lý tưởng.
5. Kiến thức thông thường (bắt buộc học 2 học phần) : Phù hợp với tinh thần đa lĩnh vực, có tính thời đại, đáp ứng chính sách của quốc gia và tinh thần xu hướng của xã hội ; đồng thời môn học này không được trùng lặp với 4 loại giáo dục thường thức như đã được nêu trên.

Chế độ chọn môn học

  1. Khóa học giáo dục phẩm cách là khóa bắt buộc đối với hệ cử nhân kỹ thuật 4 năm từ năm thứ nhất đến năm thứ ba.
  2. Khóa trình giáo dục uyên bác được sắp xếp tùy theo quy định của từng năm, sau đó quyết định thời gian học cố định, khóa trình này được thiết kế và mở các môn học cùng loại nhưng không cùng chương trình ,cung ứng cho sinh viên tự chọn

làm môn học chọn theo nguyện vọng.


Những điều cần biết khi chọn môn học
Bảng phân phối học phần Giáo dục thường thức

Cử nhân 4 năm(lớp ban ngày)    17 học phần

Chủ đạo

Môn

Học phần bắt buộc / Năm học

Thuyết minh

Giáo dục phẩm cách

Luân lý và lễ nghi

4/1

Chia thành 2 môn Lễ nghi và Đạo hiếu, được phân thành 2 nhóm A và B, và được phân ra trong 2 học kỳ của năm học.

phục vụ học tập (1)

0/1

Phân thành 2 nhóm A và B, và
được xếp riêng trong 2 học kỳ của năm học.

phục vụ học tập (2)

1/2

Tố chất công dân vàphẩm cách

2/3

Giáo dục cơ bản

Loại hình Lịch sử và văn hóa

2/1


Dựa vào sự quy hoạch của từng loại chương trình trong quá
trình học tập tu bổ từng năm và căn cứ vào sự thông báo mở lớp của từng môn trong từng học kỳ làm chuẩn .

Loại hình thuộc
Lĩnh vực nhiên và Kỹ thuật.

2/2

Loại hình thuộc
lĩnh vự tâm lý và sinh mệnh

2/2

Loại hình thuộc
lĩnh vựcVăn học, triết học và nghệ thuật.

2/3

Các loại hình thuộc lĩnh vực   thường thức.

2/4

Cử nhân kỹ thuật 4 năm (Hệ mở)   16 học phần

Chủ đạo

 

 

 

Giáo dục phẩm cách


Luân lý và lễ nghi

4/1

Chia thành 2 môn Lễ nghi và Đạo hiếu, được phân thành 2 nhóm A và B, và được phân ra trong 2 học kỳ của năm học.

Tố chất công dân và phẩm cách  

2/3

Phân thành 2 nhóm A và B, và
được xếp riêng trong 2 học kỳ của năm học.

Giáo dục cơ bản

Lịch sử và văn hóa

 

2/1

Dựa vào sự quy hoạch của từng loại chương trình trong quá
trình học tập tu bổ từng năm và căn cứ vào sự thông báo mở lớp của từng môn trong từng học kỳ làm chuẩn .

Loại hình thuộc
lĩnh vực Tự nhiên và khoa học Kỹ thuật

2/2

Loại hình thuộc
lĩnh vực trí tuệtâm lý và sinh mệnh

2/2

Loại hình thuộc
lĩnh vực Văn học, triết học và nghệ thuật.

2/3

Loại hình thuộc
lĩnh vực thường
thức.

2/4

Cao đẳng kỹ thuật 2 năm (hệ mở)   4 học phần

Khóa học thường thức

Lễ nghi trong cuộc sống

2/1

Phân thành 2 nhóm A và B, và được xếp trong 2 học kỳ của năm học.

Kiến thức thông thường.

2/1

Căn cứ vào thông báo mở lớp của từng môn trong từng học kỳ làm chuẩn.

Cao đẳng kỹ thuật hệ 2 năm (Học viện mở )   4 học phần.

Khóa học thường thức

Kiến thức thông thường

4/2

Căn cứ vào sự thông báo mở lớp của từng môn trong từng học kỳ làm chuẩn.

  1. Tất cả các môn thuộc khóa học thường thức đều là 1 học kỳ nhiều nhất gồm 2 học phần.
  2. Các đơn vị thực hiện căn cứ vào quy định về học phần, các khóa học chủ đạo, môn học của sinh viên từng năm trong bảng trên , trong thời gian theo học tại trường, sinh viên cần học đủ số học phần và môn học quy định thì mới có thể tốt nghiệp.


JIE-GUO JHU
TEL:+886-2-2658-5801#2790、2791
E-mail:0813hsueh@takming.edu.tw

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.