Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quan điểm giáo dục:
Nguồn lực tài chính của quốc gia ần phải dựa vào sự phát triển của công nghệ khoa học kỹ thuật , sự phát triển của công nghệ cần dựa vào sự phân công chuyên môn, sự phân công chuyên môn lại phải dựa vào sự bồi dưỡng nhân tài.
Mục tiêu đào tạo :
Mục tiêu giáo dục của khoa chúng tôi là bồi dưỡng những nhân lực chuyên ngành thông tin, nâng cao mặt bằng nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh sự giao lưu trong học thuật, thúc đẩy sự lớn mạnh
của ngành thông tin trong nước.
Sứ mệnh giáo dục
Sứ mệnh giáo dục :
Sứ mệnh giáo dục của khoa chúng tôi vẫn lấy mục tiêu đào tạo các sinh viên của khoa để họ trở thành những nhân tài cốt lõi trong tương lai cho ngành công nghệ kỹ thuật thông tin. Do vậy, chúng tôi cung cấp các khóa học lý thuyết và thực hành chủ đạo đó là : “Công trình phần mềm” và “Hệ thống mô hình trí tuệ ” , đồng thời chú trọng “hệ thống chỉnh hợp ”, để bồi dưỡng cho sinh viên của chúng tôi trở thành những cán bộ IT ưu tú trong nước, hội tụ cả năng lực về “\Công trình phần mềm” và “Hệ thốngmô hình trí tuệ ”.
Quy hoạch chương trình giảng dạy:
Để thực hiện mục tiêu đào tạo, khoa chúng tôi thiết kế các môn học với nguyên tắc có “Tính thực tế”, “tính đi trước đảm nhiệm” và “tính chỉnh hợp”. Ngoài các môn học về lý thuyết cơ bản của công nghệ thông tin ra, chúng tôi còn cung ứng các “khóa học thuộc lĩnh vực liên ngành phần cứng/ mềm”, “chương trình đào tạo ứng dụng kỹ thuật RFID” của bộ giáo dục, “chương trình đào tạo thiết kế hệ thống Chip hiện đại (SoC)” của Bộ giáo dục…vv.
Triển vọng sau khi tốt nghiệp :
Ngành công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước, sinh viên tốt nghiệp của khoa chúng tôi sau này có thể đảm nhận các công việc trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin, hoặc tiếp tục học tập nghiên cứu chuyên sâu, đóng góp một phần công sức vào sự phát triển cho ngành .

 

HỌC VIỆN THÔNG TIN

GUO-TONG LAN
E-Mail:ktlan@takming.edu.tw
TEL:+886-2-2658-580#5770  

Takming

Ttakming

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.