Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

KHOA QUẢN LÝ THÔNG TIN

Thiết kế chương trình giảng dạy:
Chúng tôi tiếp thu ý kiến của giới kinh doanh và học giả bên ngoài trường, thiết kế điều chỉnh môn họccó tính  đàn hồi theo sự biến đổi của xã hội và nhu cầu của các ngành nghề, chú trọng mô hình giảng dạy tam hợp nhất : “ Giảng dạy lý thuyết, thực hành chuyên đề thực tế và thực tập đào tạo kết hợp” , nhằm đào tạo ra những nhân tài đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp muốn tuyển dụng. Các môn học bao gồm : môn đa truyền thông (media) (xử lý hình ảnh, hình ảnh vi tính động), chương trình công nghệ kỹ thuật và hệ thống thông tin (lập trình, hệ thống cơ sở dữ liệu, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, ứng dụng an toàn thông tin…), và các
khóa trình quản lý kiến thức như : (kế toán học, quản trị học, quản lý nguồn nhân lực, tìm kiếm dữ liệu và tri thức thương mại…vv).
Ngoài ra còn quy hoạch 3 học trình chuyên nghiệp , bao gồm “Chương trình điện tử hóa doanh nghiệp”, “Chương trình quản lý và quy hoạch mạng”, và “Chương trình phát triển mở rộng hệ thống thông tin” ; đồng thời tích cực phối hợp trọng tâm phát triển ngành công nghệ phần mềm của chính phủ. Tiếp tục nỗ lực giành sự tài trợ của bộ giáo dục cho các dự án cải tiến giáo trình và môn học, cũng như dự án đào tạo nhân tài, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực chuyên môn cho các khu công nghệ ở quanh vùng. Quảng bá giáo dục kết hợp, thiết lập cơ chế cho sinh viên thực tập, và tạo lập chứng chỉ năng lực cạnh tranh IEE (Information-Thông tin, Expert-Chuyên nghiệp, English-Anh ngữ) ; mở các lớp đào tạo chứng chỉ chuyên môn (như SCJP, CCNA, ACA và ITE…), từ đó tăng cường sự phụ đạo cho sinh viên thi lấy các chứng chỉ chuyên môn quốc tế và chứng chỉ thông tin của Bộ kinh tế, đồng thời còn tăng thêm kỹ năng chuyên nghiệp cho sinh viên.

Khoa chúng tôi đã giành được sự trợ cấp của Bộ giáo dục cho việc mở chương trình đào tạo “Quản lý và an toàn thông tin” cùng với“Ứng dụng của mạng không dây và Công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến” ; đồng thời kết hợp với Học viện Quản lý để thiết kế “học trình ngành dịch vụ phân phối”, khuyến khích sinh viên tham gia một cách có hệ thống vào các khóa học trong lĩnh vực chuyên môn hoặc liên ngành, gia tăng các cơ hội học tập đa dạng, nhằm nâng cao sức cạnh tranh khi tìm việc làm cho sinh viên.
Nét phát triển đặc sắc :
Mục đích thành lập của khoa chúng tôi là để kết hợp những tinh hoa của công nghệ thông tin và khoa học quản trị với nhau , thông qua đó sẽ từng bước trang bị kiến thức lý luận và năng lực thực tế cho sinh viên, đào tạo nên những chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý hệ thống thông tin, thiết kế quy hoạch và quản lý ứng dụng mạng, thiết kế và phân tích cơ sở dữ liệu, ứng dụng hệ thống đa truyền thông(media) và mạng không dây ; đồng thời cung cấp môi trường lý tưởng cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác giữa nhà trường- doanh nghiệp.
Mục tiêu đào tạo của khoa chúng tôi là chú trọng vào quản lý thông tin và công nghệ thông tin, nhấn mạnh kiến thức quản trị thương mại kết hợp song song với công nghệ thông tin, bồi dưỡng những nhân tài quản lý thông tin của thế kỷ mới, những người hội đủ cả chuyên môn về công nghệ cũng như năng lực quản lý.

Trang thiết bị đặc biệt:
Hiện khoa chúng tôi có 6 phòng nghiên cứu cho giảng viên , 8 phòng thí nghiệm chuyên ngành (Phòng thí nghiệm trí tuệ thương mại, Phòng thí nghiệm an toàn thông tin, Phòng thí nghiệm cơ sở dữ liệu, Phòng thí nghiệm đa truyền thông, Phòng thí nghiệm thương mại di động, Phòng thí nghiệm mạng Cisco, Phòng thí nghiệm ứng dụng RFID, Phòng nghiên cứu công trình phần mềm tiện nghi) , 2 phòng học chuyên đề tốt nghiệp , 4 phòng học vi tính , 1 phòng thảo luận của sinh viên , 1 văn phòng
làm việc của khoa , 1 phòng chủ nhiệm khoa , 1 phòng thư viện khoa , đồng thời có sự hướng dẫn sử dụng và quản lý máy móc, hướng dẫn sử dụng phòng thí nghiệm. Tại đây sinh viên có môi trường và thiết bị chuyên dụng, kết hợp học lý thuyết với thực hành chuyên đề hoặc nghiên cứu thực tế, để có thể tăng thêm và nâng cao khả năng nghiên cứu, đem lại lợi ích không nhỏ cho sự phát triển công tác giảng dạy và nghiên cứu của khoa.
Được sự tài trợ của Bộ giáo dục cho “Dự án đào tạo nhân tài ứng dụng thông tin di động vì sự tiến bước của Đài loan (M-Taiwan)” , “ Dự án giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về an toàn thông tin 2007~2010”, “Dự án quảng bá đào tạo lĩnh vực trọng điểm thông tin viễn thông – Mảng công nghệ kỹ thuật số cho gia đình”, khoa chúng tôi đã trang bị những thiết bị dạy học phần cứng và phần mềm hiện đại, cung cấp cho sinh viên học tập và thực hành.
Học tập nâng cao:
Sinh viến tốt nghiệp có thể đăng ký dự thi,để tiếp tục học lên thạc sỹ tại các viện nghiên cứu về thông tin hoặc quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.
Tựu nghề :
Có thể lựa chọn các công việc có nhiều triển vọng phát triển tại doanh nghiệp như : quản trị mạng, lập trình, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống, ERP, kiểm toán vi tính, an toàn thông tin, đồ họa vi tính, chỉnh hợp hệ thống thông tin…vv

 

HỌC VIỆN THÔNG TIN

KUN-YI LIOU
E-Mail:tony@takming.edu.tw
TEL:+886-2-2658-580#2760

Takming

Ttakming

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.