Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀNH DỊCH VỤ

1. Đặc điểm của Viện nghiên cứu :
Đào tạo nên các nhân tài quản lý cấp cao có năng lực hội tụ đầy đủ kỹ năng quản lý marketing chuyên nghiệp trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu hóa.
2. Mục tiêu đào tạo và Chương trình giảng dạy :
Mục tiêu đào tạo của viện nghiên cứu chúng tôi là trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp để sinh viên có thể tiến hành công việc quản lý trong ngành du lịch, marketing tổ chức hội nghị - triển lãm và các ngành nghề liên quan. Chương trình giảng dạy thì ngoài việc bồi dưỡng các kiến thức marketing thông thường ra, nội dung chương trình đào tạo chuyên nghiệp còn có :“Chương trình trọng tâm về du lịch” , “Chương trình trọng tâm về hội nghị và triển lãm” ; tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ và tin học ứng dụng, phụ đạo các kiến thức cơ bản và các loại bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, với mục đích sẽ nâng cao kỹ năng học tập chuyên ngành cho sinh viên. Ngoài ra, về phương diện giáo dục thực tế, giảng viên sẽ dẫn dắt sinh viên tham gia các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, tham quan doanh nghiệp kinh doanh ,đồng thời còn tổ chức các buổi thảo luận và nghiên cứu về chuyên ngành…v.v. 
3. Triển vọng sau khi tốt nghiệp :
1. Học tập nâng cao :Sinh viên Có thể tiếp tục học lấy bằng tiến sỹ tại các
trường đại học quản trị, thương mại trong và ngoài nước.

  1. Tìm việc làm : Tham gia các cuộc thi công chức để có thể làm việc tại các

 cơ quan công chức nhà nước hoặc đảm nhận các chức vụ trung-cao cấp tổng quản lý trong bộ phận quản lý, marketing, dự án …vv tại các doanh nghiệp tư nhân.

 

HỌC VIỆN QUẢN LÝ

SHU-MAN WANG
E-Mail :nwang@ms22.hinet.net
TEL:+886-2-2658-580#5720

 

 

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.