Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Phối hợp với tình hình phát triển của quốc gia, để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và thực hiện kế hoạch phát triển tổng thể của trường , nâng cao năng lực ứng dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin, hỗ trợ cho việc đào tạo các nhà quản lý kinh doanh và marketing quốc tế chuyên nghiệp, bồi dưỡng những nhân tài hội tụ đầy đủ cả về lý luận lẫn kinh nghiệm thực tế trong ngành  kinh doanh quốc tế ,cần có các yếu tố sau :
1. Đào tạo kỹ năng kiến thức lý luận và thực tiễn về thương mại quốc tế, tăng cường sự va chạm thực tế, đồng thời tích cực phụ đạo sinh viên tham gia thi lấy các chứng chỉ chuyên môn.
2. Tổ chức thi mô phỏng triển lãm sản phẩm thương mại xuất khẩu cấp trường, và lập đội tuyển tham gia dự thi cấp quốc gia.
3. Cung cấp chương trình đào tạo việc làm ngắn hạn và cơ hội thực tập dài hạn, giúp sinh viên sớm được tiếp xúc rèn luyện trong môi trường công việc.

Đặc điểm cơ bản :
1. Đào tạo kỹ năng, kiến thức lý luận thực tiễn về thương mại quốc tế, tăng cường sựva chạm thực tế, đồng thời tích cực phụ đạo sinh viên tham gia thi lấy các chứng chỉ chuyên môn.
2. Tổ chức thi mô phỏng triển lãm sản phẩm thương mại xuất khẩu cấp trường, và lập đội tuyển tham gia dự thi cấp quốc gia.
3. Cung cấp chương trình đào tạo việc làm ngắn hạn và cơ hội thực tập dài hạn, giúp sinh viên sớm được tiếp xúc rèn luyện trong môi trường công việc.

Đội ngũ giảng viên :
Khoa chúng tôi có 20 giảng viên chuyên nghiệp gồm : 3 phó giáo sư, 6 trợ lý giáo sư, 11 trợ giảng ; trong đó 14 vị (chiếm tỷ lệ 70%) là có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy thực tế hoặc có bằng cấp chuyên ngành.

Trang thiết bị :
1. Phòng thao tác mô phỏng của hoạt động thương mại : thiết lập nền tảng thực hành thương mại quốc tế Simtrade, hệ thống đề thi thương mại quốc tế trực tuyến TSIT, phần mềm mô phỏng hoặt động thương mại quốc tế TMT (phiên bản nâng cấp của Đài loan), hệ thống phần mềm giảng dạy quản lý thương mại gia công Trung Quốc – Đài loan, và mô phỏng thủ tục hải quan … vv .mục đích chủ yếu là  nhằm bồi dưỡng nhân tài có năng lực tiến hành thao tác các phần mềm thương mại (gồm cả thủ tục hải quan) và thông thạo kỹ năng thương mại Trung Quốc – Đài loan, phù hợp với xu hướng “giao dịch thương mại không giấy tờ” , “tự động hóa thủ tục hải quan” và nhu cầu của đông đảo doanh nhân Đài loan.
2. Phòng học các tình huống kinh doanh và thương mại :sẽ tạo nên những tình huống trong các đơn vị kinh doanh trong quá trình xúc tiến thương mại.


Chương trình giảng dạy

Tổ hợp Tài chính Thương mại quốc tế

Đặc điểm khóa học

Chương trình đào tạo này được thiết kế cho hai lĩnh vực lớn là Thương mại và Tài chính, mặt tích cực đào tạo nhân lực chuyên nghiệp có đủ cả năng lực chuyên môn về thương mại và tài chính, một mặt nâng cao khả năng phân tích kinh tế quốc tế của sinh viên, giúp ích cho việc học tập chuyên sâu (tại các Viện nghiên cứu) hoặc tham gia thi tuyển công chức nhà nước.

Chương trình giảng dạy

Kinh tế học cá thể, kinh tế học tổng thể, tiền tệ và ngân hàng , hoạt động thương mại quốc tế, nguyên lý và chính sách thương mại quốc tế, kinh tế khu vực, tài chính quốc tế…

Bồi dưỡng chuyên môn

Đào tạo tầm nhìn quốc tế quan và thông thạo lĩnh vực thương mại, tài chính ngoại hối.

Bồi dưỡng nhân tài

Đào tạo nhân lực chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tài chính ngoại hối (như nhân viên ngân hàng, chuyên viên ngoại hối…) và chuyên viên thương mại quốc tế (như nhân viên hành chính trong công ty thương mại, nhân viên nghiệp vụ và trợ lý hành chính trong các doanh nghiệp nước ngoài…)

Bằng cấp chứng chỉ

  1. Tham gia thi lấy chứng chỉ nhân viên ngoại hối sơ cấp của Viện nghiên cứu đào tạo tài chính ngân hàng.
  2. Chứng chỉ kỹ năng nghiệp vụ thương mại quốc tế do ủy ban lao động tổ chức.
  3. Các loại bằng cấp chứng chỉ có liên quan đến thương mại.
  4. Thông qua kỳ thi đặc biệt và thi phổ thông để lấy Chứng chỉ nhân viên các ngành kinh tế liên quan.

Học tập nâng cao

Học thạc sỹ tại Viện nghiên cứu thương mại quốc tế, Viện nghiên cứu kinh tế, Viện nghiên cứu tài chính, Viện nghiên cứu Quản lý, Viện nghiên cứu Kinh doanh quốc tế và Viện nghiên cứu Thương mại.

Kế hoạch thực tập

Để làm nổi bật đặc điểm của chương trình đào tạo, trong tương lai chúng tôi sẽ tăng cường phát triển đào tạo trong hai lĩnh vực chính là kinh doanh quốc tế và tài chính ngoại hối, đặc biệt là quy trình thanh toán của doanh nghiệp và kế hoạch đầu tư cá nhân, đồng thời tích cực bồi dưỡng tầm nhìn quốc tế quan và năng lực đầu tư cho sinh viên

Tổ hợp xúc tiến kinh doanh quốc tế

Đặc điểm khóa học

Khóa học chú trọng bồi dưỡng năng lực xúc tiến kinh doanh quốc tế và thi lấy bằng cấp chứng chỉ thương mại quốc tế.

Chương trình giảng dạy

Thực hành thương mại quốc tế, nguyên lý và chính sách thương mại quốc tế, tiếng Anh thương mại và thực hành, thao tác mô phỏng hoạt động thương mại trên máy vi tính, thực hành chứng chỉ thương mại, hệ thống thông tin thương mại quốc tế, nghiên cứu trường hợp thương mại cá thể…

Bồi dưỡng chuyên môn

Bồi dưỡng năng lực xúc tiến kinh doanh quốc tế.

Bồi dưỡng nhân tài

Chuyên viên xúc tiến thương mại quốc tế, gồm : nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên thủ tục hải quan, nhân viên ngoại hối ngân hàng…

Bằng cấp chứng chỉ

(1) Tham gia kỳ thi đặc biệt của viện quản lý thi cử để lấy chứng chỉ nhân viên chuyên trách thủ tục hải quan.
(2) Chứng chỉ nhân viên ngoại hối sơ cấp của Viện nghiên cứu đào tạo tài chính ngân hàng.
(3) Chứng chỉ kỹ năng nghiệp vụ thương mại quốc tế do ủy ban lao động tổ chức.
(4) Các loại bằng cấp chứng chỉ thương mại liên quan.

Học tập nâng cao

Học tập tại các viện nghiên cứu về lĩnh vực thương mại, quản lý như Viện nghiên cứu thương mại, Viện nghiên cứu quản lý .v.v. tại các trường đại học học viên trong và ngoài nước.

Kế hoạch thực tập

Nhằm tăng cường các tính năng đặc sắc của chương trình đào tạo này, chúng tôi quy hoạch các khóa học thực hành như “Thao tác mô phỏng hoạt động thương mại trên máy vi tính”, “Thực hành chứng chỉ thương mại”.v.v,

Tổ hợp quản trị kinh doanh quốc tế

Đặc điểm khóa học

Chú trọng bồi dưỡng cho sinh viên kỹ năng hành chính như : kế hoạch marketing, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý nhân lực, quản lý sơ sở dữ liệu để hỗ trợ cho quản trị kinh doanh quốc tế.

Chương trình giảng dạy

Quản trị marketing, quản trị kinh doanh, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, thương mại điện tử, marketing quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế, tiếng Anh thương mại và thực hành…

Bồi dưỡng chuyên môn

Bồi dưỡng khả năng tiến hành các giao tiếp thương mại quốc tế và quản trị kinh doanh quốc tế

Bồi dưỡng nhân tài

Nhân viên trợ lý nghiệp vụ chuyên nghiệp, trợ lý hành chính trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, cố vấn quyết sách.

Có thể thi lấy bằng cấp chứng chỉ

(1) Tham gia thi lấy chứng chỉ nhân viên ngoại hối sơ cấp của Viện nghiên cứu đào tạo tài chính ngân hàng.
(2) Chứng chỉ kỹ năng nghiệp vụ thương mại quốc tế do ủy ban lao động dự định tổ chức.
(3) Các loại bằng cấp chứng chỉ thương mại liên quan. Thông qua kỳ thi đặc biệt và thi phổ thông để lấy Chứng chỉ nhân viên các ngành kinh tế liên quan.

Có thể thi vào các học vện nghiên cứu

Học tập tại các viện nghiên cứu về lĩnh vực thương mại, quản lý như Viện nghiên cứu doanh nghiệp quốc tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh doanh quốc tế .v.v. tại các trường đại học học viên trong và ngoài nước.

Kế hoạch thực tập

Thông qua các hoạt động thực tập ngoài trường học như tham quan triển lãm thương mại…, giúp sinh viên mô phỏng quy trình đưa ra quyết sách kinh doanh, nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp thương mại.

Triển vọng sau khi tốt nghiệp :

1. Học tập nâng cao : Học tập nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu thương mại và quản trị kinh doanh quốc tế trong và ngoài nước. Năm học 2008 “Viện nghiên cứu quản lý trù kinh doanh” và “Viện nghiên cứu quản lý kinh doanh ngành dịch vụ” của trường chúng tôi có tuyển nghiên cứu sinh, cung cấp cơ hội học tập chuyên sâu cho các bạn sinh viên tốt nghiệp.

2. Tìm việc làm : Tham gia thi công chức để có thể làm việc tại các cơ quan công chức nhà nước, hoặc đảm nhận các công việc thư ký, nghiệp vụ, nhân viên ngân hàng/ngoại hối, nhân viên kinh doanh, nhân viên làm thủ tục hải quan…v.v, hoặc tại các doanh nghiệp tư nhân.

 

HỌC VIỆN QUẢN LÝ

JHENG-SONG LIOU
E-Mail:csliu@takming.edu.tw
TEL:+886-2-2658-580#2720

Takming

Ttakming

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.