Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

HỌC VIỆN QUẢN LÝ

Giới thiệu Học viện Quản lý
Học viện với mục tiêu là giáo dục kết hợp lý thuyết và năng lực thực tế, học đi đôi với hành, nhằm đào tạo nhân tài chuyên nghiệp cho các công ty kinh doanh và các ngành nghề dịch vụ phân phối trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nhân tài của các doanh nghiệp, ngành nghề trong nước. Học viện chúng tôi gồm các đơn vị giáo dục gồm : Viện nghiên cứu Quản lý kinh doanh dịch vụ, Viện nghiên cứu Quản lý hậu cần kinh doanh, khoa Quản trị doanh nghiệp, khoa Mậu dịch quốc tế, khoa Quản lý phân phối, khoa Quản trị Marketing, tổ Triển lãm quốc tế và Du lịch thuộc khoa Quản trị Marketing, khoa Ngoại ngữ ứng dụng, và chương trình đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng ; học viện chúng tôi là học viện lớn nhất trong trường với 2 viện nghiên cứu, 5 khoa, 1 tổ và 1 chương trình đào tạo nêu trên.
Đặc điểm và mục tiêu

  1. Chương trình dạy học kết hợp các nguồn tài nguyên của học viện, không hạn chế trong khuôn khổ từng khoa, từng lĩnh vực hạn hẹp, cung cấp cơ hội học tập toàn diện, đào tạo các kỹ năng chuyên môn đa dạng cho sinh viên.
  2. Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, tự giải quyết khó khăn và kỹ năng giao tiếp trong tập thể, bồi dưỡng cho họ lý luận nhân văn và tinh thần phục vụ xã hội.
  3. Phát động học tập lấy bằng cấp chuyên môn và tham gia thi chuyên môn, nhằm nâng cao khả năng tìm việc làm cho sinh viên.
  4. Khích lệ giảng viên học nâng cao, tích cực đẩy mạnh năng lực và hiệu quả nghiên cứu của học viện.
  5. Kết hợp các nguồn lực trong và ngoài nhà trường, đẩy mạnh cơ chế tác động qua lại với xã hội, làm tròn trách nhiệm của Học viện đối với xã hội.

Tầm nhìn tương tai

Tập trung đẩy mạnh giáo dục quản trị nhằm đào tạo ra những nhân tài xuất sắc trong quản lý thương mại, có tư duy và quan điểm quốc tế, có năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa. Học viện chúng tôi kỳ vọng có thể phát triển nhanh chóng và ổn định, tích lũy năng lực nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực quản trị thương mại, đào tạo ra những nhân tài cho xã hội và đất nước, để trở thành một Học viện Quản lý với thanh danh và địa vị học thuật cao.

KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Cục Quản trị Kinh doanh

KHOA NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG

KHOA QUẢN LÝ PHÂN PHỐI

KHOA QUẢN TRỊ MARKETING

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀNH DỊCH VỤ

QUẢN LÝ HẬU CẦN

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG


SHAO-SIAN PAN
TEL:+886-2-2658-5801#5010
E-Mail:jcpan@takming.edu.tw


TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.