Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ VỤ

Viện chúng tôi là viện nghiên cứu quản lý tài chính đầu tiên trong cả nước được thành lập trên quan điểm cá nhân quản lý tài chính của khách hàng . Mục đích của chúng tôi là đào tạo ra những chuyên gia quản lý tài chính cá nhân và thuế vụ, chú trọng trang bị kiến thức về sách lược tăng nguồn tài chính và và giảm tiền thuế…Mục tiêu phát triển của viện nghiên cứu chúng tôi là “Đào tạo chuyên gia ưu tú trong lĩnh vực hoạch định quản lý tài chính, đi sâu nghiên cứu chuyên đề, thúc đẩy sự phát triển kiện toàn của ngành này”. Thông qua đào tạo nhân tài trong lĩnh vực hoạch định quản lý tài chính, thiết lập cơ sở lý luận cho kiến thức quản lý tài chính thực tiễn, đóng góp một phần công sức cho công cuộc phát triển của lĩnh vực này.
Đặc thù của Viện nghiên cứu
Là viện nghiên cứu đầu tiên trong cả nước tiến hành thiết kế chương trình giảng dạy theo 6 tổ hợp kiến thức của chứng chỉ Chuyên gia quản lý tài chính (Certificated Financial Planner;CFP), nội dung chương trình đào tạo bao gồm : quy hoạch quản lý tài chính cơ bản, quy hoạch quản lý rủi ro và bảo hiểm, quy hoạch phúc lợi và lương hưu của nhân viên, quy hoạch đầu tư, quy hoạch chuyển đổi tài sản và thuế, ưuy hoạch quản lý tài chính toàn diện. Trường chúng tôi đã được hiệp hội chuyên gia quản lý tài chính(FPAT)công nhận là đơn vị giáo dục đào tạo CFP đạt yêu cầu ; học viên sau khi hoàn thành các bộ môn liên quan và có kết quả thi đạt yêu cầu thì sẽ có đủ tư cách đăng ký thi lấy chứng chỉ của các tổ hợp trong CFP.
Lĩnh vực nghiên cứu của Viện chúng tôi bao gồm : quy oạch đầu tư, quản lý rủi ro, quản lý thuế, quản lý quan hệ khách hàng, và các chuyên đề quản lý tài chính cá nhân khác.
Nội dung chương trình đào tạo
 (1) Công nhận Khóa giáo dục đào tạo và khóa chuyên đề nâng cao về 6 tổ hợp lớn trong sự cố vấn quy hoạch chuyên gia quản lý tài chính(CFP).
(2) Khóa bồi dưỡng khả năng nghiên cứu, tư duy độc lập và phương pháp nghiên cứu cho sinh viên.
(3) Khóa trang bị kỹ năng giao tiếp và marketing - những kỹ năng quan trọng trong quản lý tài chính.

Triển vọng tương lai
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành chuyên gia quản lý tài chính toàn diện, hoặc có thể phụ trách các công việc trong lĩnh vực quy hoạch tài chính hoặc quản lý tài sản tại ngân hàng, công ty chứng khoán, kỳ hàng,công ty tín
dụng tư vấn đầu tư và các cơ quan tài chính khác bằng những việc có liên quan đến quy hoạch quản lý tài chính hoặc lĩnh vực quản lý của cải.


HỌC VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

YU-WEI LIAN
E-Mail:ywlan@takming.edu.tw
TEL:+886-2-2658-580#5140

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.