Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chương trình giảng dạy
Để đào tạo nên những chuyên gia tài chính chuyên nghiệp,có thể đáp ứng
được sự phát triển đa dạng hóa của các loại hình tài chính ngân hàng, nhằm nâng cao khả năng tìm việc làm và cung cấp nhân tài cho các đơn vị tuyển dụng, và căn cứ vào hướng phát triển nghề nghiệp tương lai chủ yếu của sinh viên, khoa chúng tôi ngoài các bộ môn lý thuyết cơ bản ra, còn thiết kế các khóa học mang bản sắc riêng phù hợp với các yêu cầu nêu trên. Cũng chính vì vậy, chúng tôi đã chia các nội dung giảng dạy chuyên môn tài chính ra làm 3 chương trình đào tạo chuyên ngành,đó là : Chương trình đào tạo quyết sách tài chính doanh nghiệp, Chương trình đào tạo đầu tư chứng khoán và Chương trình đào tạo quản lý tài sản ; mỗi chương trình đào tạo đều có tổ chức thi lấy chứng chỉ trọng yếu. Hiện nay khoa chúng tôi có hợp tác với nhiều đơn vị như công ty chứng khoán Tong Yi, Công ty chứng khoán Bao Lai, công ty kỹ thuật tài chính Bao Shuo…vv
Nét đặc thù
Khoa tài chính ngân hàng của trường Đức Minh với mục đích đào tạo nên những nhân tài chuyên nghiệp toàn năng trong lĩnh vực tài chính, lấy mục tiêu cụ thể là bồi dưỡng những cán bộ tài chính có trình độ cở sở và trung cấp cho ngành ngân hàng và quản lý tài chính doanh nghiệp, nội dung giảng dạy được thiết lập với hệ thống chú trọng cả lý thuyết và thực hành. Đlối với các quy hoạch hướng nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp , để nâng cao năng lực tìm việc làm cho họ, khoa có chế độ phụ đạo thi lấy chứng chỉ, thiết kế chương trình đào tạo hướng nghiệp và đào tạo kết hợp, tăng thêm cơ hội tìm việc làm và quá trình học tập nâng cao của sinh viên.
Trang thiết bị đặc biệt
Năm 2003 khoa chúng tôi thành lập “Trung tâm giáo dục tài chính ngân hàng”, bao gồm : “Phòng học thông tin ngân hàng trực tuyến trên internet”,và“phòng thực
hành đầu tư quản lý tài chính ”trước đó được sắp xếp với hệ thống phân tích nhiều màn hình gồm 60 máy vi tính, có thể nhận thông tin tức thì, mỗi người 1 máy để tiến hành thao tác thực tế ; sau này lại đuợc trang bị thêm 50 máy vi tính với các loại phần mềm ngân hàng, để sinh viên tiến hành phân nhóm thao tác và thảo luận, nhằm tạo nên bối cảnh giống như một thị trường được kết nối thông tin trực tiếp, mô phỏng tình huống xử lý nghiệp vụ tài chính ngân hàng thực sự.
Học tập nâng cao
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu tại : Viện nghiên cứu tài chính ngân hàng, Viện nghiên cứu quản trị kinh doanh, Viện nghiên cứu thương mại, Viện nghiên cứu quản lý tài chính và thuế vụ.
Tựu nghề

Khoa Tài chính ngân hàng xưa nay đều là khoa có nguyện vọng đăng ký cao nhất của ngành học thương mại, nhất là khi chính phủ đã nỗ lực xây dựng Đài loan thành trung tâm đầu tư và quản lý tài chính của Châu Á, hơn nữa còn muốn đưa ngành dịch vụ ngân hàng lên thành ngành chủ lực cho sự tăng trưởng GDP. Do vậy càng cần sự chung sức cố gắng của các chuyên gia tài chính, với quá trình tìm việc làm trong tương lai thì đây là một ngành rất được chú trọng . Hướng tựu nghề có thể phát triển tại các cơ sở sau : bộ phận tài vụ của các doanh nghiệp, hay tại ngân hàng, công ty chứng khoán,công ty tư vấn đầu tư…;các ngành có liên quan đến tài chính ,sản xuất công nghiệp hoặc trở thành công chức nhà nước…vv

 

HỌC VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

KAO-WEN WANG
E-Mail:GWWang@takming.edu.tw
TEL:+886-2-2658-580# 2770

Takming

Ttakming

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.