Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

KHOA BẢO HIỂM VÀ NGÂN HÀNG

Mục tiêu giáo dục :
Mục đích của khoa chúng tôi là đào tạo nhân lực tuyến 1 của ngành bảo hiểm ngân hàng và nhân lực cấp trung trong lĩnh vực bảo hiểm rui ro. Chúng tôi chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn của sinh viên với hướng đào tạo : lấy bộ môn quản lý rủi ro làm nền tảng, bảo hiểm và tiền tệ làm chủ lực kép, đồng thời kết hợp các bộ môn thực hành thực tế, các khóa đào tạo chứng chỉ, các tình huống mô phỏng kiểm soát rủi ro, và khóa học kỹ thuật số LOMA,để có thể tổng hợp và nâng cao năng lực chuyên nghiệp cho sinh viên ; ngoài ra còn có các tổ hợp chương trình đào tạo hướng nghiệp và thực tập trong ngành bảo hiểm ngân hàng, nhằm trang bị cho sinh viên có cả kiến thức và kỹ năng thực tế.

Quy hoạch chương trình giảng dạy :

Để bồi dưỡng nhân tài toàn diện trong lĩnh vực quản lý bảo hiểm ngân hàng, khoa chúng tôi đã hoạch định ra 2 chương trình đào tạo chuyên ngành sau :

1. Chương trình đào tạo quản lý rủi ro :
Để đối phó với bối cảnh ngày càng phức tạp của thế giới tài chính ngân hàng và sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện kiểm soát rủi ro trong thị trường đầu tư, thị trường việc làm tương lai sẽ càng cần những nhân lực ưu tú trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính. Chương trình đào tạo này đã thiết kế nội dung giảng dạy và thực hành các kiến thức ,nhằm đối phó với các loại hình rủi ro mà ngành kinh doanh tài chính ngân hàng phải đối mặt, để từ đó có thể đào tạo nên các “chuyên gia quản lý rủi ro tài chính” FRM (Financial Risk Management), cố vấn quản lý rủi ro tài chính, tín dụng, nhân viên kiểm soát kiểm tra nội bộ. Nội dung của khóa học
thì ngoài việc tổng hợp kiến thức nền tảng về ruit ro trong quy trình vận hành của cơ quan tài chính, tín dụng và thị trường ra, còn cung cấp diễn tập phân tích đánh giá rủi ro,các thao tác và phương pháp phòng tránh rủi ro. Đồng thời, chúng tôi
còn mời các giảng viên của doanh nghiệp kinh doanh đến giảng dạy, và cung cấp nhiều cơ hội cho sinh viên đi thực tập hoặc tham quan tại các cơ quan tài chính , giúp họ có thể lĩnh hội được cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tế.

2. Chương trình đào tạo kinh doanh bảo hiểm :
Kết hợp rèn kuyện thực tế với chế độ phụ đạo chứng chỉ, nhằm hỗ trợ sinh viên thi lấy các chứng chỉ có sự liên quan đến bảo hiểm. Chương trình đào tạo này bao gồm : Tính chuyên ngành : bồi dưỡng nhân tài kinh doanh bảo hiểm, trang bị năng lực chuyên môn cho người quản lý trong ngành bảo hiểm ; đáp ứng những yêu cầu của các ngành nghề khác nhau đối với nhân viên bảo hiểm. Tính thực tế : Kết hợp rèn luyện thực tế, hợp tác đào tạo với các công ty bảo hiểm tài chính, phụ đạo thi lấy chứng chỉ. Tính đa dạng : định hướng tương lai nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên, có thể phát triển trong ngành bảo hiểm, hoặc có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu tại viện nghiên cứu quản lý bảo hiểm và các công ty thương mại. Tính khích lệ : Có nhiều hạng mục, loại hình học bổng chuyên ngành,nhiều chủng loại,và học bổng có giá trị cao.

Kết hợp đào tạo
Hiện khoa chúng tôi đã có sự hợp tác với 12 công ty bảo hiểm ngân hàng danh tiếng trong nước,do đó các khóa học kết hợp đào tạo đều do chủ quản của các đơn vị này tiến hành giảng dạy, hoàn toàn có thể nắm vững được với nhịp đập thực tế. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyển chọn những sinh viên ưu tú của hệ đại học đến thực tập tại các công ty có quan hệ hợp tác,để hiện thực hóa được mục tiêu đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành . Tương lai chúng tôi sẽ tiến thêm một bước trong việc mở rộng các đối tượng hợp tác với những nội dung hợp tác phong phú .

Kết hợp đào tạo

Khoa chúng tôi đã xây dựng nên một phòng học có thể mô phỏng đầy đủ môi trường thao tác quản lý rủi ro ngân hàng, với 3 hệ thống lớn đó là : hệ thống quản lý rủi ro ngân hàng, hệ thống quản lý rủi ro tín dụng, hệ thống nền tảng E-learning chuyên gia bảo hiểm nhân thọ quốc tế và thi lấy chứng chỉ. Hiện 3 hệ thống này được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành bảo hiểm rủi ro và ngân hàng trong toàn quốc (bị 90% sở trở lên đang thực tế sử dụng ). Chúng tôi đưa nội dung đào tạo sử dụng phần mềm vào trong chương trình dạy học, nhằm tăng cường kỹ năng thao tác thực tế của sinh viên, giúp họ sau khi ra trường có thể tự tin bắt tay vào đảm nhận công việc trong các ngành nghề liên quan .

1. Phòng thực hành quản lý tài chính và đầu tư:
(1) Ngoài các phần mềm có liên quan đến lĩnh vực đầu tư tài chính,và đối với hệ thống quản lý rủi ro thị trường tài chính(ngân hàng) ra, khoa chúng tôi còn trang bị 3 tổ hợp(Module) với những công cụ sau đây :
1. Module công cụ phân tích rủi ro thị trường tài chính : Stata10.0 .
2. Module công cụ đánh giá rủi ro thị trường tài chính : @Risk .
3. Module công cụ quy hoạch rủi ro thị trường tài chính : Matlab及Winder .
(2) Đối với hệ thống chuyên gia quản lý bảo hiểm nhân thọ quốc tế( LOMA FLMI)  khoa chúng tôi có trang bị nền tảng E-learning và điểm tổ chức chứng chỉ thi trên vi tính.

2. Phòng học chuyên ngành quản lýrủi ro và thông tin kế toán :
Cung cấp hệ thống quản lý rủi ro tín dụng, sinh viên có thể tận dụng thông tin kế toán doanh nghiệp để tiến hành học tập kiểm soát rủi ro tín dụng.

3. Phòng trưng bày tư liệu bảo hiểm tiền tệ (A203) :
Trưng bày tiền cổ (khoảng 400 loại), tiền xu của Đài loan gồm(130 loại), Tiền giấy từ năm Dân Quốc thứ 1~38 (1911~1949)gồm (360 loại), ngoại tệ (hơn 60 loại), điều khoản bảo hiểm, giới thiệu sản phẩm, và các thông tin thực tế khác ; cung cấp các khóa trình học có liên quan đến bảo hiểm và tài chính để giảng viên có thể đưa sinh viên đến tham quan và nghe giảng giải, giúp sinh viên có thể hiểu được mạch phát triển của sản phẩm tiền tệ và bảo hiểm tại Đài loan từ đời Hán đến nay,để sinh viên trực tiếp hấp thụđược hiệu quả của sự giáo dục tình huống thực tế.

Học tập nâng cao
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý bảo hiểm tài chính ngân hàng hoặc quản lý rủi ro tại các học viện của trường chúng tôi hoặc các trường đại học khác ở trong và ngoài nước.

Tựu nghề :
Sinh viên sau khi tốt nghiệp , có thể làm việc tại các cơ quan tài chính như : công ty bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, tư vấn đầu tư, tín dụng…vv, hoặc trở thành chuyên gia của bộ phận quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp.

Nét đặc sắc của khoa
Chuyên nghiệp ưu tú:
●Thiết kế khóa học thiết thực.
●Phụ đạo chứng chỉ chuyên môn
●Mở rộng con đường học tập
●Xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh .

Hướng chỉ đạo thực tế:
●Thực hiện hợp tác đào tạo một các xác thực và đầy đủ.
●Xúc tiến sự giáo dục tình huống.
●Thúc đẩy sự giao lưu quốc tế
●Liên kết chặt chẽ với khoa bạn .

Tầm nhìn quốc tế:
●Mở rộng thị trường Trung Quốc
●Quảng bá chứng chỉ quốc tế.

HỌC VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

YU-LI HUANG
E-Mail:ylhuang@takming.edu.tw
TEL:+886-2-2658-580# 2740

Takming

Ttakming

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.