Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

KHOA TÀI CHÍNH THUẾ VỤ(Department of Public Finance and Taxation)

~Trên thị trường kinh doanh vĩnh viễn không thể thiếu nhân viên tài chính thuế vụ~

Nét đặc sắc của khoa
Khoa chúng tôi với mục đích bồi dưỡng cho sinh viên có đủ năng lực hoạch định quản lý tài chính , thuế vụ cho cá nhân và các đơn vị kinh doanh, lấy phương hướng giúp sinh viên thi lấy chứng chỉ chuyên môn và nâng cao kỹ năng làm việc làm mục tiêu chủ yếu . Chương trình giảng dạy được thiết kế như sau :lấy“thuế vụ” là trọng tâm, trong đó bao gồm chuyên môn quán xuyến kế toán, chuyên môn quản lý tài chính, chuyên môn luật pháp và thông tin…vv; phụ trợ bằng việc đưa sinh viên đến các cơ quan thuế vụ để thực tập, để đạt được mục tiêu áp dụng kiến thức đã học và công tác thuế vụ thực tế. Do đó khoa của chúng tôi đã có những nét đặc sắc như sau :

  1. Coi trọng giáo dục luân lý và đạo đức trong công việc.
  2. Thông tin hóa thuế vụ (thực hành báo thuế thu nhập qua mạng, hệ thống thông tin kế toán thuế).
  3. Chú trọng thực tập nghiệp vụ thuế (tại cục thuế thành phố Đài Bắc, cục thuế nhà nước thuộc khu vực Đài Bắc, sở thực vụ giảng dạy kế toán).
  4. Đào tạo chuyên gia hoạch định thuế và quản lý tài chính.
  5. Phụ đạo thi công chức nhà nước (thi công chức toàn quốc, thi công chức nghiệp vụ hải quan, thi công chức nghiệp vụ thuế, trưởng bộ phận nhập dữ liệu thu chi,…).
  6. Chú trọng chế độ thuế hiện hành của Trung Quốc.
Khóa đào tạo hướng nghiệp (chuyên gia quản lý hoạch định thuế, kiến thức cho nhân viên khai thác quặng , đại lý báo thuế, thực tế kiểm soát thuế, báo và quy hoạch thuế, chuyên gia tổng hợp tri thức thông tin lưu thông tiền tệ…vv)

Chương trình giảng dạy
Ngoài việc thiết kế các môn học chuyên ngành bắt buộc như tài chính học, quy định luật thuế, thuế thu nhập, kế toán trung cấp, phần mềm thương mại ra, khoa chúng tôi còn tiến hành đưa sinh viên đến các cơ quan thuế để thực tập, giúp các bạn thu thập được kinh nghiệm thực tế, thuận lợi cho công việc sau này. Ngoài ra còn thiết kế 2 tổ hợp môn học chính đó là :“Quy hoạch tô thuế” và “Thực tiễn nghiệp vụ tô thuế” để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

  • Tổ hợp “Quy hoạch tô thuế” : Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho nhân viên quy hoạch tô thuế và quản lý tài chính, hỗ trợ sinh viên thi lấy chứng chỉ chuyên gia quản lý tài chính. Bộ môn học bao gồm: thuế tài sản, thuế đầu tư, quản lý tài chính, Tín dụng và luật thuế, quy hoạch tô thuế, thị trường tiền tệ, thực tiễn sản phẩm ngân hàng, thực tiễn quản lý tài chính, vấn đề tô thuế tài chính của Trung Quốc…
Tổ hợp “Thực tiễn nghiệp vụ tô thuế” : Chú trọng bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ kế toán và tô thuế, với mục tiêu hỗ trợ sinh viên thi lấy chứng chỉ nhân viên nhập dữ liệu thu chi, kế toán, và công chức nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuế vụ. Bộ môn bao gồm các môn học : thuế tiêu dùng, kế toán thuế, quy định về nhập dữ liệu thu chi, hệ thống báo thuế, kiểm toán học, kế toán giá thành, kế toán quản lý, thuế Trung Quốc, miễn giảm thuế, luật hành chính…

Trang thiết bị và Đội ngũ giảng viên :
Trang thiết bị đặc biệt : Phòng học chuyên ngành thuế và phần mềm kế toán
thuế, trung tâm phát triển lưu thông nội dung (call center), cùng các địa điểm
thực tập như cục thuế thành phố Đài Bắc, Cục thuế nhà nước thuộc khu vực
Đài Bắc và các công sở thực tập giảng dạy kế toán.
Đội ngũ giảng viên :
1 giáo sư : (chuyên môn về chế độ tô thuế).
5 phó giáo sư : (chuyên môn : kế toán, kinh tế, thuế tài chính, luật, tài chính).
7 trợ lý giáo sư : (chuyên môn: thuế tài chính, luật, kinh tế, tài chính).
9 tiến sỹ : (chuyên môn : thuế tài chính, tài chính, kinh tế, luật,và đầu tư).

Triển vọng sau khi tốt nghiệp :
Học tập nâng cao : Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn tiếp tục nghiên
cứu chuyên sâu tại : Viện nghiên cứu tài chính, Viện nghiên cứu thương mại,
Viện nghiên cứu kinh tế, Viện nghiên cứu quản trị kinh doanh, Viện nghiên cứu
quản lý tài chính và thuế vụ.
Tựu nghề:

 1. Thi lấy chứng chỉ và trở thành nhân viên nhập dữ liệu thu chi.
 2. Thi lấy chứng chỉ và trở thành nhân viên kế toán.
 3. Thi công chức hành chính thuế vụ và phục vụ tai cơ quan nhà nước.
 4. Làm nhân viên tài vụ và thuế tại các doanh nghiệp.
 5. Tham gia lớp học hướng nghiệp để được hỗ trợ tìm việc làm.
 6. Có nhiều cơ hội việc làm do các doanh nghiệp hợp tác với nhà trường cung cấp, bao gồm các công ty thông tin thuế vụ, công ty kế toán, công ty tư vấn tài chính, ngân hàng, công ty thông tin…vv
 7. Do vị trí của trường ở ngay gần cửa ngõ của khu công nghệ Nội Hồ, nơi có nhiều công ty công nghệ cao,có nhiều cơ hội tiện lợi cho việc việc làm.

 

 

 

HỌC VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

HSIU-HSIU CHANG
TEL:+886-2-2658-580#2750
E-Mail:jeniffer@mail.takming.edu.tw

Takming

Ttakming

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.