Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

KHOA THÔNG TIN KẾ TOÁN

Chương trình giảng dạy
1. Nội dung đào tạo bao gồm 6 lĩnh vực cơ bản : chuyên môn kế toán, vi tính, thông tin kế toán và ứng dụng, luật thuế, tài chính và quản trị, kinh tế và thống kê.
2. Chuyển khóa học ban ngày của hệ cử nhân chuyên ngành 4 năm thành các chương trình đào tạo như sau : chương trình đào tạo kế toán và kiểm toán, chương trình đào tạo hệ thống thông tin kế toán, và chương trình đào tạo kế toán và công tác thuế ;như vậy có thể giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội lựa chọn bộ môn mà mình cần học, đồng thời cũng tiếp thu được nhiều kiến thức đa dạng, đa ngành hơn, giúp ích cho việc nâng cao chuyên môn kế toán.


Phát triển nét đặc thù
1. Nội dung đào tạo chú trọng cả lý thuyết và thực hành.
2. Tăng cường kết hợp chuyên môn kế toán và hệ thống thông tin.
3. Phụ đạo sinh viên đạt được các loại chứng chỉ chuyên môn.
4. Gia tăng thực hành sử dụng phần mềm kế toán và thống kê, nâng cao khả năng lý giải, phân tích và sự quyết định của sinh viên.
5. Thảo luận chuyên đề thực tế, tăng cường năng lực xử lý nghiệp vụ kế toán thực tế.
6. Hợp tác với công ty kế toán và doanh nghiệp, gia tăng kinh nghiệm thực tế và kỹ năng kế toán cho sinh viên.
7. Tổ chức các dự án thể nghiệm tại hiện trường công tác cho sinh viên , sắp xếp đưa sinh viên đến doanh nghiệp thực tập.
8. Tăng cường sự giao lưu quốc tế và giao lưu với Trung Quốc về lĩnh vực kế toán tài chính, mở rộng tầm nhìn cho sinh viên.

Trang thiết bị đặc biệt
Khoa chúng tôi có 2 phòng vi tính chuyên ngành, 1 phòng học đa chức năng E-learning trong đó có hơn 20 bộ phần mềm kế toán, thống kê, quản trị chuyên nghiệp, như : Phần mềm kiểm toán ACL, hệ thống cách tân Workflow ERP, hệ thống kế toán Intech, phần mềm thống kê SPSS…

Học tập nâng cao
Tiếp tục học chuyên sâu tại các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tựu nghề
Có thể làm việc tại công ty kế toán, bộ phận kế toán tài chính hoặc quản lý trong doanh nghiệp, bộ phận kế toán hoặc kiểm toán tại các đơn vị tài chính hoặc cơ quan chính phủ ; hoặc có thể tự lập nghiệp.

 

 

HỌC VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG   

SHU-LI LIN
E-Maillinsuli@takming.edu.tw
TEL:+886-2-2658-580#2710

Takming

Ttakming

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.