Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

HỌC VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 Học viện chúng tôi gồm có 1 viện nghiên cứu và 4 khoa : Viện nghiên cứu quản lý tài chính và thuế vụ, Khoa thông tin kế toán, Khoa tài chính thuế vụ, Khoa quản lý ngân hàng và bảo hiểm, Khoa tài chính ngân hàng ; với mục tiêu đào tạo nên những nhân tài chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài chính, thuế vụ và ngân hàng, có tri thức, năng lực và tư cách đạo đực tốt, đsể có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế cho doanh nghiệp.
Học viện chúng tôi có 73 giảng viên chuyên nhiệm, trong đó có 5 giáo sư, 19 phó  giáo sư, 26 trợ lý giáo sư, 23 trợ giảng ; tỷ lệ có trình độ trợ lý giáo sư trở lên đạt 68.5%,và 38 vị đã có bằng tiến sỹ.
Viện chúng tôi căn cứ vào đặc thù của sự phát triển ,cùng với nhu cầu  công tác giảng dạy và nghiên cứu của từng khoa trong học viện để xây dựng 9 phòng học chuyên môn, trong đó trang bị các loại phần mềm và thiết bị liên quan, tổng cộng có 57 loại phần mềm chuyên ngành, 2 cơ sở dữ liệu, và 3 loại tích trữ đề thi chứng chỉ chuyên môn.
Học viện chúng tôi tích cực phối hợp với mục tiêu phát triển trung và dài hạn ,bởi vậy nhà trường đặt ra 5 chiến lược phát triển chủ yếu sau đây : (1) Tạo ra bản sắc cho công tác giảng dạy, (2) Nâng cao hiệu quả hợp tác nghiên cứu giữa nhà trường và doanh nghiệp, (3) Tăng cường khả năng áp dụng kiến thức vào công việc cho sinh viên, (4) Chú trọng đẩy mạnh nền giáo dục chuyên môn và nền giáo dục nhân văn, (5) Phối hợp với sự phát triển của các ngành nghề kinh tế liên quan. Cũng chính
là nhờ vào sự hợp tác hỗ trợ của các doanh nghiệp kinh tế, các nguồn tài nguyên nhà trường, và sự đồng tâm hợp lực của các viện, khoa trong trường,cho nên học viện chúng tôi mới có thể dựa vào nền tảng vững chắc ban đầu để nỗ lực vươn lên, phát huy đặc thù của mô hình giáo dục dạy nghề kết hợp, đào tạo ra những nhân tài ưu tú trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, phù hợp với yêu cầu của thời đại.

1. Nét đặc sắc của học viện ~ Phẩm chất hàng đầu, Học để làm việc, Coi trọng chứng chỉ.

(1)  Thiết kế 2 chương trình đào tạo hoặc 2 tổ hợp môn học bắt buộc đối với hệ cử nhân 4 năm học ban ngày. Nội dung chương trình các tổ hợp bộ môn đều được thiết kế trên tinh thần phù hợp với nhu cầu thực tế, quy hoạch tổng thể dựa trên định hướng phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Đồng thời còn có các khóa học liên viện, với hi vọng thông qua các môn học của lĩnh vực chuyên ngành, sự kết hợp giảng viên, để từ đó có thể mở ra các lợp học liên viện đặc sắc hơn, khiến cho sinh viên học viện chúng tôi không chỉ được trang bị năng lực về tài chính ngân hàng, mà còn có thể hấp thu các kỹ năng marketing, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật , nhằm nâng cao khả năng thích ứng của họ với môi trường công tác sau này.
(2)  Tận dụng các trang thiết bị của nhà trường để nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên. Ngoài ra, học viện chúng tôi còn tự trang bị phòng thực hành quản lý tài chính đầu tư, phòng học thông tin ngân hàng trực tuyến, phòng học chuyên môn thông tin thuế vụ, trung tâm phát triển sự chia sẻ lưu thông tri thức Call Center…, nhằm cung cấp bổ trợ một môi trường học tập tốt cho sinh viên, giúp họ rèn luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm quản trị thương mại và tài chính ngân hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của họ trong thị trường việc làm.
(3)  Tăng cường quá trình thi lấy chứng chỉ và tham gia các cuộc thi thực hành, trước khi tốt nghiệp, sinh viên cần thi lấy từ 2 chứng chỉ chuyên môn trở lên, lấy đó làm sự chứng minh năng lực cho công tác tìm việc làm sau này ; đồng thời phối hợp các chính sách phụ đạo để nâng cao tỷ lệ sinh viên đạt tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ, thể hiện đặc thù của thể chế giáo dục dạy nghề.
(4)  Tích cực đẩy mạnh khóa đào tạo hướng nghiệp, thực hiện kế hoạch đưa sinh viên đi thực tập tại cơ quan doanh nghiệp liên quan, định kỳ tổ chức các khóa học “Tuần lễ bảo hiểm tài chính”, “Tuần lễ kế toán”, “Tuần lễ tài chính thuế vụ”, “Diến thuyết tốt nghiệp và Hướng nghiệp”, xúc tiến giáo dục hướng nghiệp, nâng cao năng lực làm việc của sinh viên, gia tăng kinh nghiệp thực tế, giúp họ có ưu thế hơn trong môi trường công tác sau này.
(5)  Năm 2009, khoa tài chính ngân hàng của học viện chúng tôi đã thành lập lớp đào tạo kép 2 chuyên ngành tại Việt Nam, tuyển 50 sinh viên của trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội , giảng dạy bằng tiếng Trung, hiệu quả học tập của sinh viên rất khả quan.

2. Mục tiêu đặc thù của các viện, khoa

 1. Khoa thông tin kế toán : Đào tạo nhân lực kế toán chuyên nghiệp có khả năng xử lý thông tin, thẩm duyệt và kiểm soát nội bộ, quy hoạch và phân tích tài chính.
 2. Khoa tài chính thuế vụ :Mục tiêu chủ yếu  Đào tạo ra những nhân tài có kỹ năng chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực quản lý tài chính thuế vụ, có nghiệp vụ vững vàng về thuế, kết hợp kiến thức kế toán, tài chính, luật pháp…
 3. Khoa tài chính ngân hàng : Với mục đích đào tạo nhân lực có kỹ năng chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đào tạo bồi dưỡng nên các cán bộquản lý tài chính cấp cơ sở và trung cấp cho các đơn vị kinh doanh.
 4. Khoa quản lý bảo hiểm và ngân hàng : Đào tạo nhân lực chuyên nghiệp trong ngành bảo hiểm, có khả năng quản lý rủi ro tài chính và kinh doanh bảo hiểm.
 5. Viện nghiên cứu quản lý tài chính và thuế vụ : Đào tạo chuyên gia ưu tú trong lĩnh vực hoạch định quản lý tài chính, đi sâu nghiên cứu chuyên đề, thúc đẩy sự phát triển kiện toàn của ngành này.

3. Tầm nhìn tương lai của học viện

 1. Xây dựng kết cấu học viện hoàn thiện và chất lượng, thông qua những quy định phù hợp của pháp luật và thực tế vận dụng để có thể xây dựng nên một hệ thống tài nguyên tổng hợp tốt .
 2. Phát huy bản sắc vốn có của 4 khoa 1 viện, để hỗ trợ cho cả hai bên cùng cân bằng phát triển .
 3. Nâng cao chất lượng giảng viên, cải thiện kết cấu giảng viên, nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu.
 4. Kết hợp có hiệu quả nguồn lực của đội ngũ giảng viên, xây dựng các chương trình  đào tạo nhằm bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho sinh viên.
 5. Sở hữu các phòng học chuyên ngành với trang thiết bị đa dạng và hoàn chỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu.
 6. Nhấn mạnh sự thực hành thực tế, chú trọng chứng chỉ và thi đua, thể hiện rõ đặc thù của ngành giáo dục dạy nghề.
 7. Tăng cường mạng liên lạc cựu sinh viên của các khoa, giúp sinh viên đang theo học gây dựng lòng tự tin vững chắc vào định hướng nghề nghiệp tương lai.

 

KHOA THÔNG TIN KẾ TOÁN

KHOA TÀI CHÍNH THUẾ VỤ

KHOA BẢO HIỂM VÀ NGÂN HÀNG

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ VỤ


NENG-CING LUO
TEL:+886-2-2658-580#5020

TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.