Sinh viên Việt Nam

Danh sách sinh viên đỗ thạc sĩ của lớp chuyên ban Việt Nam 2010

					
I9617106 Nguyễn Minh Hương  台北科技大學 - 經營管理系 
		 	 
I9617109 Phạm Võ Diệu Linh 台北科技大學 - 經營管理系       中央大學 - 企管系

I9617115 Phan Thị Ngọc Loan 台北大學 - 企業管理系         台北科技大學 - 經營管理系 

I9617118 Trịnh Ngọc Thế  逢甲大學-企業管理系          台北科技大學 - 經營管理系 

I9617119 Bùi Thị Thỏa  政治大學 - 財務金融系         中興大學-財務金融系

I9617123 Lê Đức Anh  逢甲大學 - 財務金融系 	 

I9617124 Nguyễn Đăng Bình  淡江大學 - 企業管理系         台北科技大學 - 經營管理系	 

I9617125 Nguyễn Lan Hương  東吳大學 - 財務金融系         逢甲大學 - 財務金融系      台北科技大學 - 經營管理系

I9617132 Nguyễn Thị Hồng Huệ 淡江大學 - 企業管理系         台北科技大學 - 經營管理系

I9617134 Nguyễn Văn Mạnh  台北科技大學 - 經營管理系

I9617137 Phạm Ngọc Phượng  台北科技大學 - 經營管理系

I9617139 Trần Phương Thảo  淡江大學 - 企業管理系         台北科技大學 - 經營管理系

I9617145 Nguyễn Huy Việt  台北科技大學 - 經營管理系、商用英文系

Sinh vên nước ngoài 2011
「Trải nghiệm tàu điện ngầm Đài Bắc」

Click để xem hình

Hoạt động của khoa

Click để xem hình

Đón xuân 2011
 vườn bách thú Đài Bắc

Click để xem hình

Hoạt động mùa thu 2011
Bắc Đầu - Đạm Thủy

Click để xem hình

Khuôn viên trường

Click để xem hình

Kiến trúc và cây xanh

Click để xem hìnhCopyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.
website hiển thị tốt nhất ở độ phân giải 1024*768 với trình duyệt IE7.0 trở lên
No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
FAX:(02)27972870 TEL:(02)26585801 #2440 or #2441